Skvelé správy z Nemecka!
Úvod » Skvelé správy z Nemecka!

V nemeckom Falckom lese sa po vyše 200 rokoch narodili prvé dve mláďatá rysa ostrovida.  Navyše mláďatá majú slovenské korene. Štvorročnej samici Kaji sa v priebehu mája narodili dve zdravé rysíčatá, dva samce v súčasnosti vo veku 6 týždňov. Otcom rysíčat je mladý samec Lucky. Rodičia rysíčat boli rehabilitovaní v našej rehabilitačnej stanici v Zoo Bojnice a následne vypustení do voľnej prírody Falckého lesa v rámci projektu LIFE.

Obdobie párenia rysov prebieha od februára do marca. Dĺžka gravidity trvá 67-74 dní a samice vrhajú  1-4 mláďatá, zvyčajne sa však stretávame s veľkosťou vrhu 2 mláďat. Narodené mláďatá vážia pri narodení 250 – 300 gramov a sú slepé. Oči sa im otvárajú približne po dvoch týždňoch. Do veku asi deväť týždňov sú živené iba materským mliekom, neskôr začínajú prijímať aj pevnú potravu. Starostlivosť je výlučne otázka samice a mláďatá s ňou zostávajú asi do veku jedného roku.

K hlavným poslaniam modernej zoologickej záhrady patrí aj ochrana prírody a voľne žijúcich druhov. Zoologická záhrada Bojnice sa dlhodobo ako moderná zoologická inštitúcia venuje ochrane a záchrane rysa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Na základe týchto dlhodobých skúseností sme sa v roku 2015 zapojili aj do projektu LIFE “Reštitúcia rysov v Biosférickej rezervácii Falcký les. Falcký les je najrozsiahlejšie kompaktné lesnaté územie v Nemecku. Územie je zároveň súčasťou UNESCO a cezhraničnej Biosférickej rezervácie Falcký les / Severné Vogézy. Prirodzený návrat rysa do Falckého lesa a Severných Vogézov počas posledných desaťročí nenastal a z dôvodu obmedzenej disperzie tohto druhu nie je ani vedecky očakávaný. Z tohto dôvodu je potrebná reštitúcia tohto druhu, ktorá by obnovila jeho sub-populáciu v rámci jeho predchádzajúceho prirodzeného areálu rozšírenia. Cieľom projektu je disperzia rysov do Severných a Južných Vogézov, ako aj švajčiarskeho pohoria Jura čo zabezpečí výmenu genetických informácií medzi populáciami ktoré boli na týchto územiach reštituované v 70 až 90. rokoch. Falcký les je preto len čiastočným biotopom väčšej a stabilnejšej meta-popoulácie rysov, ktorá umožní rozšírenie druhu do ďalších nižšie položených území v Porínií-Falcku – Rhineland-Palatinate (Hunsrück a Eifel). Táto populácia rysov je dôležitým príspevkom k ochrane druhu, ktorý je v západnej a strednej Európe klasifikovaný ako ohrozený s fragmentovaným a izolovaným výskytom.

 

[image_options image_id=”5960″ align=”left” overlay=”file”][/image_options]

[image_options image_id=”5961″ align=”left” overlay=”file”][/image_options] 

Text: Ing. Branislav Tám
Foto: SNU RLP/ Alexander Sommer