Sláva chovu čiernych leopardov
Úvod » Sláva chovu čiernych leopardov

Čierny leopard je farebnou odchýlkou normálneho leoparda škvrnitého (Panthera pardus). V minulosti bol chov tejto formy hojnejší, dnes ho vidíme v zoologických záhradach zriedkavo. Nie je to samostatný druh či poddruh, je to len forma so zvýšeným pigmentovaním resp. produkciou melanínov. Medzi verejnosťou je populárny snáď od čias Kiplingovho románu, kde jedným z Mauglího súputníkov bol i čierny leopard Baghíra.

Úplne prvý exemlár čiernej tj. melanistickej formy leoparda škvrnitého – samicu, sme získali 21.4.1971 cez firmu Holbritter v rámci výmeny zvierat. V lete toho istého roku sme nákupom od holandskej firmy Brink získali i samca Koca (21.8.1971). Prvá samica žiaľ uhynula veľmi skoro, 17.2.1972 na karcinóm pečene s metastázami v pľúcach a slabé zadné nohy. Samec Koco sa dobre udomácnil a výrazne prispel k sláve nášho chovu. Celkovo žil u nás 15 rokov (uhynul na starobu až 24.2.1986). Po dvoch rokoch zoo získala k samcovi trojročnú samicu Olinu (2.2.1974), doviezla ju nemecká firma Sensen. Údajne pochádzala zo ZOO Lyon vo Francúzsku. Táto samica žila v bojnickej zoo úctyhodných 19 rokov a do leopardej večnosti odišla 28.4.1993.

Prvý historický odchov čiernych leopardov bola samica Dita, ktorá sa narodila 30.1.1976. V tomto roku sme chovali 1.2. Druhý odchov sme zaznamenali 6.8.1977 – narodili sa dve mláďatá – samičky, celkovo bolo v zoo 5 jedincov. V roku 1978 sme odchovy vymenili – 0.1 do ZOO Liberec a 0.1 do ZOO Plzeň (26.6.1978). Ďalší odchov sa uskutočnil v decembri 1978, pribudlo jedno mláďa. Dňa 29.12.1980 sa narodilo ďalšie mláďa. Potom pribúdali odchovy mláďat nasledovne: 1.9.1981 – 1 samička – táto odišla o rok 25.9.1981 do ZOO Ústí; 26.11.1981 sa narodil väčší vrh – 3 mladé, v tom roku žilo v zoo rekordných 7 exemplárov; 24.11.1981 – bola jedna samička z odchovu v roku 1980 odoslaná firme Brink; 28.12. 1981 – pribudlo 1 mláďa, celkovo bolo v tomto roku v zoo znova až 7 jedincov. Bohužiaľ, od 7.1.1982 uhynuli do týždňa všetky 3 mláďatá narodené v roku 1981; 7.1.1982 – pribudlo 1 mláďa; 28.9.1982 – jedno mláďa (neskôr uhynulo); 6.5.1983 – pribudlo 1 mláďa a o pár týždňov opustili zoo 2 mláďatá; 31.12.1983 – zaznamenávame odchov 1 mláďaťa, 26.3.1984 bolo narodené ďalšie mláďa a 19.6.1984 ďalšie tri mláďatá – samčeky. Jeden z nich bol darovaný do ZOO Košice. Dva samčeky sme predali do ZOO Praha dňa 8.2.1985. 15.3. 1985 sa narodilo 1 mláďa a 19.9. ďalšie dve mláďatá (1.1). V roku 1986 sme dva odchovy predali (de Hop a ZOO Ostrava). Tento rok uhynul starý samec Koco (28.4.). 19.6. 1991 sme do ZOO Spišská Nová Ves deponovali samicu Ditu, odtiaľ prešla do Stropkova v roku 1993, kde aj uhynula. Ostal nám posledný pár zvierat Nero (syn Kocov) a stará samica Olina. Samica dožila 28.4.1993. Posledným čiernym leopardom v našej zoo bol samec Nero (nar. 19.6. 1984), ktorý žil do 4.7. 2002. Týmto sa slávny chov leopardov čiernych v našej zoo uzavrel. Celkovo sa u nás narodilo a odchovalo v rokoch 1976-1985 dvadsať mláďat. Koža samice, dermoplast hlavy a lebka Nera sú uložené v zbierkach zoo. V dnešnej dobe čierne leopardy z chovov zoologických záhrad vymizli. V prvom rade preto, že nikdy nebol známy ich pôvod a zoo dnes uprednostňujú chov vzácnejších poddruhov leoparda so známym pôvodom a ktoré záchranný chov naozaj potrebujú.

Na fotke: chovateľka Anna Tesáčková asi v roku 1985
RNDr. Peter Lupták