Slovenská Zoo Lympiáda napísala štvrtú kapitolu
Úvod » Slovenská Zoo Lympiáda napísala štvrtú kapitolu

Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov materských, základných a stredných škôl, so zameraním na svet zvierat a životného prostredia, napísala svoju štvrtú kapitolu. Jedným z prioritných cieľov tejto súťaže je zvýšiť záujem žiakov a študentov o zoológiu či ekológiu a posilniť environmentálne povedomie mládeže. Súčasne má prispieť k zvýšeniu angažovanosti v problematike životného prostredia, ako aj k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti, či posilnenia spolupráce a komunikácie s partnerskými organizáciami.

Zoo Lympiáda opäť ožila

Vedomostný projekt organizovaný Národnou zoologickou záhradou Bojnice, Centrom voľného času Junior Bojnice a knižnicou Jána Kollára v Kremnici, aj v tomto roku dosiahol stanovené ambície. Súťaž zaznamenala svoju premiéru ešte v roku 2017 a napriek tomu, že sa jej posledné dva ročníky pre pandémiu koronavírusu museli odložiť, organizátori od svojich ďalších plánov neupustili. Po neželanej prestávke tak mohli opäť v tomto náučnom projekte pokračovať. A oplatilo sa. Záujem zo strany detí, žiakov a študentov rôznych vekových kategórii neuhasol. Naopak, záujem o vyššie spomínané témy z roka na rok narastá a práve to je cieľom organizátorov.

Tento ročník bol zorganizovaný aj vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci grantového programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa a taktiež vďaka partnerom a sponzorom súťaže.

Finálovému stretnutiu predchádzali prednášky

Súčasťou Zoo Lympiády boli prednášky, v ktorých sa mohli deti ešte predtým, ako začali súťažiť, dozvedieť množstvo dôležitých informácii. Práve tie im mali pomôcť vo finále, pri riešení otázok. Prednášky zabezpečovali odborní garanti, spolu 4 lektori a týkali sa výlučne tém, z ktorých boli v závere súťaže vypracované otázky. Stačilo teda len pozorne počúvať. Dve kolá prednášok boli na programe v mesiaci máj 2022 a ich dejiskom bola kremnická knižnica a Centrum environmentálnej výchovy Nzoo Bojnice. Pre žiakov, ktorí sa nemohli na vyššie spomínaných prednáškach zúčastniť, boli tieto prednášky vysielané online. Prednášky boli rozdelené podľa vekových kategórii a pre každú zo 4 tém zvlášť.

Dejiskom finále bolo nádherné prostredie

Súťaž vyvrcholila v posledný júnový utorok, v expozičnej časti bojnickej zoo. Zúčastnilo sa jej cca. 200 žiakov zo škôl, dobrovoľníkov, pedagógov a rodičov z celého Slovenska. Súťažiaci riešili otázky v nádhernom prostredí, priamo medzi zvieratami žijúcimi v tejto zoo. Práve atmosféra, ktorú deťom najstaršia zoologická záhrada na Slovensku ponúkla, odbúrala zo súťažiacich stres a pobyt v nej si užívali. Súťažné otázky sa riešili na ôsmych stanovištiach, umiestnených po celej návštevníckej trase.

Na víťaza čakala atraktívna cena

V závere sa oceňovalo v štyroch vekových kategóriách – materské školy, základné školy 1.stupeň, základné školy 2.stupeň a stredné školy. Absolútnym vrcholom bol boj o absolútneho víťaza, keďže 2 súťažiaci dosiahli rovnaký počet bodov. O výsledku rozhodla rozstrelová otázka. Ocenenie celkového víťaza, ktorý získal veľmi atraktívnu cenu, elektrickú kolobežku, získala na 4.ročníku Adela Č. v kategórii „stredné školy“. Za tento úspech jej celý tím Zoo Lympiády srdečne gratuluje. A taktiež oceňujeme snahu a súťaživosť všetkých zúčastnených. 4.ročník tejto veľmi obľúbenej súťaže sa vydaril nad očakávania.

Všetky aktuálne výsledky, ďalšie fotografie, partneri a sponzori sú zverejnení na webovom sídle súťaže www.zoo-lympiada.sk

Projekt bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.