Smutná správa zo Zoo Bojnice
Úvod » Smutná správa zo Zoo Bojnice

Dnes, 29. júna 2016, v doobedňajších hodinách sme po odporučení veterinárom museli pristúpiť k eutanázii samice leva berberského, Zary.

Zara už niekoľko týždňov mala neurologické problémy, ktoré jej spôsobovali problémy s chôdzou a koordináciu pohybov. Napriek našej snahe a liečbe sa jej zdravotný stav nezlepšoval, žiadne lieky nezaberali, preto sme museli urobiť toto neľahké rozhodnutie.

Presné príčiny jej problémov budú známe až po pitve.

Nakoľko levy berberské dnes žijú len v zoologických záhradách, počet zakladateľov celej chovnej línie je nízky. To môže spôsobiť aj zdravotné komplikácie počas vývinu a môžu sa prejaviť kedykoľvek. To je aj prípad Zary, u ktorej prvé mesiace života nenaznačovali zdravotné problémy.

Jej bratovi Ramzesovi sa darí a pevne dúfame, že to tak zostane aj v budúcnosti.