Spolupráca NZOO Bojnice a BZ pri SPU v Nitre
Úvod » Spolupráca NZOO Bojnice a BZ pri SPU v Nitre
Spolupráca NZOO Bojnice a BZ pri SPU v Nitre prináša “ovocie”.
🌲🌳🌴🌱🌿☘️🍀🌵
Národná zoologická záhrada Bojnice už niekoľko rokov spolupracuje s Botanickou záhradou pri SPU v Nitre. Spolupráca spočíva vo vytvorení vizuálnych riešení výbehov a rozmiestnenia drevín vo výbehoch, v ostatnom čase napríklad aj nového pavilónu africkej fauny. Ovocím spolupráce je aj dar mnohých drevín, ktoré krášlia priestory zoo, jej areál, ako aj chovné priestory zvierat. Patria k nim Anturia, Scheflery, Ficus spp., Dracaena spp., Peperomie, kakaovníky, kávovníky, Carica papaya, Nolina spp., Eriobotrya spp. Vďaka novej výsadbe sa darí zlepšovať wellfare našich chovancov a prispieť k vytvoreniu prostredia, ktoré čo najvernejšie pripomína ich prirodzené prostredie. Budúcnosť spolupráce tiež pozostáva z odborných konzultácií pri výbere vhodných drevín a ich rozmiestnenia pri výsadbe. Botanická záhrada pri SPU v Nitre je vedecko – pedagogickým pracoviskom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s celouniverzitnou pôsobnosťou a plní tri hlavné úlohy botanických záhrad a to didaktickú, vedeckovýskumnú a kultúrno – výchovnú úlohu. V jej zbierkach sú okrem tropických a subtropických druhov zastúpené aj rastliny mierneho pásma, domácej flóry, okrasnej zelene a úžitkových rastlín.