Spôsob prihlásenia a vstupné
Úvod » Spôsob prihlásenia a vstupné

Výučbový program trvá približne 45 min. Objednávajte sa 14 dní vopred telefonicky na čísle: 0901 713 821, alebo mailom: lucia.ivenzova@zoobojnice.sk
Pri objednávaní uveďte dátum a čas, kedy máte o výučbový program záujem, názov výučbového programu, počet žiakov a kontakt na pedagóga / zodpovednú osobu.

Objednávka prostredníctvom e-mailu je platná, len v prípade, že Vám ju spätne potvrdíme. V prípade, že Vami vybraný termín bude obsadený, navrhneme Vám iné možné termíny.

Programy sú bezplatné, platí sa len vstupné do zoo podľa aktuálneho cenníka: vstupné.

Tešíme sa na Vašu návštevu!