Suchá môžu do roku 2050 postihnúť až tri štvrtiny svetovej populácie
5. júna 2024
Úvod » Suchá môžu do roku 2050 postihnúť až tri štvrtiny svetovej populácie

Ekosystémy na celom svete sú ohrozené. Podľa Dohovoru OSN o boji proti rozširovaniu púští je až 40 % pôdy na planéte znehodnotených. Tento jav priamo ovplyvňuje polovicu svetovej populácie.

Počet a trvanie období sucha sa od roku 2000 zvýšili o 29 %. Bez opatrení môžu suchá do roku 2050 postihnúť viac ako tri štvrtiny svetovej populácie.

Kľúčovým pilierom Desaťročia obnovy ekosystémov OSN (2021-2030) je obnova pôdy. Ide o výzvu na ochranu a oživenie ekosystémov na celom svete. To je aj dôvod, prečo sa Svetový deň životného prostredia (5. jún) zameriava na obnovu pôdy, zastavenie rozširovania púští a sucha. Heslom na tento rok je “Naša zem. Naša budúcnosť. Sme #GenerationRestoration!. Nemôžeme vrátiť čas, ale môžeme oživiť vodné zdroje, lesy či pôdu. Sme generácia, ktorá dokáže uzavrieť mier so zemou.

V roku 2024 si pripomenieme 30. výročie Dohovoru OSN o boji proti rozširovaniu púští. Šestnáste zasadnutie Konferencie zmluvných strán (COP 16) Dohovoru Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii (UNCCD) sa bude konať v saudskom hlavnom meste Rijáde od 2. do 13. decembra 2024.

Niekoľko zaujímavých faktov o našom životnom prostredí:

  • Najväčším organizmom na svete je huba – podpňovka smreková v Blue Mountains v Spojených štátoch. Huba pokrýva asi 965 ha pôdy a môže byť stará až 8 650 rokov!
  • Saharská púšť je domovom 500 druhov rastlín, 70 druhov cicavcov, 100 druhov plazov a 90 druhov vtákov. Nájdete tu aj článkonožce ako pavúky či škorpióny.
  • Pôda je najrozmanitejším biotopom planéty. Takmer 60 % všetkých druhov žije v pôde.
  • Lesy sú domovom viac ako polovice svetových druhov zvierat, rastlín a hmyzu.
  • Opeľovače (ako napríklad včely) opeľujú 87 zo 115 popredných potravinárskych plodín na celom svete.
  • Stromy v mestských oblastiach dokážu ochladiť vzduch až o 5 °C, čím znižujú využívanie klimatizácie o 25 %.
  • Mestá predstavujú 75 % celosvetovej spotreby zdrojov a energie a produkujú viac ako polovicu celosvetového odpadu.

Zdroj: un.org, worldenvironmentday.global