Svetový deň čistého ovzdušia
Úvod » Svetový deň čistého ovzdušia

 

 

Svetový deň čistého ovzdušia zvyšuje informovanosť a uľahčuje opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.

“Znečistenie ovzdušia je globálny problém, ktorý má vplyv na ľudské zdravie, planetárne zdravie a zmenu klímy,” hovorí Inger Andersen , výkonná riaditeľka UNEP. Musíme zaistiť, aby bol čistý vzduch k dispozícii všetkým bez ohľadu na geografiu alebo sociálno-ekonomický status. Na to bude musieť svet podniknúť rozhodné a naliehavé opatrenia. “

Znečistenie je jedným z najväčších zdravotných rizík a konkrétne znečistenie ovzdušia. Jednou z hlavných príčin chorôb a úmrtí, ktorým sa dá predísť, je preto nevyhnutné, aby sa prijali opatrenia na celom svete.

Náprava však nie je niečo, čo by zodpovedalo výlučne a výlučne vládam, veľkým spoločnostiam alebo najvplyvnejším ľuďom. Aj keď do veľkej miery to tak je, pravdou je, že každý z ľudí, ktorí obývajú túto planétu, má vo svojich rukách možnosť zníženia znečistenia ovzdušia. Malé gestá sú skvelými prostriedkami na nápravu, a aby sa to stalo skutočnosťou, musí to byť súčasťou vzdelávania detí.

Deti by mali dostávať environmentálnu výchovu jednoduchým spôsobom a prispôsobiť ho ich porozumeniu. Majú za úlohu chrániť planétu, vo vašich rukách je možnosť zníženia ekologickej stopy. Dnes existuje veľa informácií, ktoré sa musia používať zodpovedne, a naučiť rodiny zodpovedne využívať zdroje.

Prostredníctvom hry a rodinných aktivít možno deti učiť jednoduchým spôsobom. Ako na to?

Robme aktivity v prírode.

Pomôže im lepšie poznanie prírody pochopiť dôležitosť starostlivosti a ochrany životného prostredia. Je nevyhnutné, aby deti trávili čas v teréne, aby poznali funkciu stromov, vegetácie, vody alebo čistého vzduchu, ktorý je pre život nevyhnutný.

Diskutujme o problémoch životného prostredia.

Deti musia vedieť, čo sa stane, ak sa nestarajú o planétu, čo sa stane, ak sa nebude kontrolovať znečistenie ovzdušia a čo môžete urobiť, aby bola obloha modrá. Aby to mohli urobiť, musia mať vedomosti o environmentalistike, vedieť, aká je funkcia vegetácie, vzduchu, odkiaľ pochádza voda, ktorú pijeme, a čo by sa stalo, keby sa všetky tieto prírodné zdroje vyčerpali v dôsledku ich nesprávneho použitia.

Naučme deti triediť odpad a recyklujme

Zábavnou  formou naučiť deti ako recyklovať odpad. Zatiaľ čo deti vyfarbujú kontajnery na odpad, vysvetlite funkciu každého z nich a prečo je tak dôležité ho oddeliť. S kartónmi, plastovými fľašami a iným potravinovým obalovým materiálom toho môžete veľa vyrobiť.

Vytvárať spoločenské povedomie a propagovať kroky všeobecnej populácie na zlepšenie kvality ovzdušia.

Zlepšiť kvalitu životného prostredia a znížiť znečistenie, je to prínos pre zdravie každej živej bytosti. Preto je každého osobným poslaním chrániť životné prostredie, aby budúce generácie mali rovnakú šancu žiť v čistom a bezpečnom prostredí. Spoločne môžeme urobiť tento svet lepším miestom.