Svetový deň čistého ovzdušia
Úvod » Svetový deň čistého ovzdušia
Dnes 7.9.2020 je Svetový deň čistého ovzdušia. Čisté ovzdušie však nie je všade samozrejmosťou. Každý z nás môže prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia vo svojom okolí, napríklad výberom dopravného prostriedku či dodržiavaním zásad správneho vykurovania. A čo robíte vy #zamodruoblohu ? Napíšte nám do komentárov, jedného z Vás odmeníme vecnými cenami…
Boj proti znečisteniu ovzdušia je boj proti jednej z najväčších environmentálnych výziev našej doby. Kvalita vzduchu, ktorý dýchame, závisí od výberu životného štýlu, ktorý robíme každý deň.
Informácie čisto o ovzduší nájdete na www.populair.sk