Svetový deň divej prírody
Úvod » Svetový deň divej prírody

Organizácia spojených národov vyhlasuje od roku 2013 na 3. marec World Wildlife Day (Svetový deň divokej prírody). Cieľom je upozorniť na problematiku znižujúcich sa počtov druhov zvierat a rastlín na našej planéte a rovnako na význam druhovej rozmanitosti.
Tento rok nesie World Wildlife Day podtitul “Veľké šelmy: Predátory v ohrození (Big cats – predators under threat). Veľké mačkovité šelmy nájdeme zastúpené v rôznych častiach našej planéty, no spája ich jedno – neistá budúcnosť. Druhy ako lev, gepard, leopard, puma alebo tiger sú ohrozené najmä ľudskou činnosťou. Patrí sem úbytok a ničenie ich prirodzených biotopov, strata koristi, ale aj pytliactvo a nelegálny obchod. Populácia tigrov prudko klesli za posledných 100 rokov (až 95%), a populácia levov v Afrike klesla za posledných 20 rokov o 40%.

Tohtoročný Svetový deň divej prírody sa práve snaží poukázať na tieto skutočnosti a chce vyvolať vlnu pozornosti zameranú na ochranu veľkých mačkovitých šeliem. Jednou z možností ochrany je dodržiavanie dohovoru CITES – to znamená snažiť sa zamedziť nelegálnemu obchodu a nemenej dôležité je hovoriť o probléme úbytku veľkých mačkovitých šeliem a šíriť tieto informácie ďalej, čo je aj zmyslom tejto kampane. 

Ďalšie informácie nájdete tu: www.wildlifeday.org