Svetový deň lesov
Úvod » Svetový deň lesov

Ako to dopadlo?

Interaktívnu prezentáciu s názvom Lesné tajomstvá si prišlo pozrieť spolu 74 účastníkov z Materských škôl v Prievidzi. Spoločne sme sa vybrali na virtuálnu prechádzku lesom, deťom sme predstavili význam a funkcie lesa a zoznámili sme aj s jednotlivými obyvateľmi.

Spolu s deťmi sme určovali, ktorých lesných obyvateľov môžu nájsť aj v našej zoo a hádali sme zvieratá podľa zvukov. Na našu veľkú radosť sa veľa detí počas prednášok zapájalo a zvieratá z lesa poznali. No naučili sa aj niečo nové. Najviac ich zaujali stopy zvierat a dermoplastické preparáty.