Svetový deň levov
Úvod » Svetový deň levov

Ako bolo?

Svetový deň levov oslávili nielen naše levy berberské, ale aj návštevníci. Všetci, čo navštívili náš stánok sa mohli dozvedieť mnoho o ich spôsobe života, ako a prečo vyhynuli, zblízka “sa im pozrieť na zúbky” a najmä čo to vlastne ten enrichment je. Aj deti z CVČ Prievidza sa podieľali na príprave veľkej kartónovej zebry, ktorú si potom naše levy ulovili a “trocha sa s ňou pohrali”. V tento deň našu zoo navštívilo presne 1600 návštevníkov.