Svetový deň mokradí v zoo

thumbnail

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí si Zoologická záhrada Bojnice pripravila podujatie pre I. a II. stupeň základných škôl.

Na prednáške sa dozviete základné informácie o mokradiach, o ich význame, faune a flóre. Máme pripravené aj dermoplastické preparáty druhov, ktoré žijú pri mokradiach a deti si tak budú môcť zblízka obzrieť tieto druhy. Súčasťou prednášky bude aj stretnutie s kontaktnými zvieratami.

Prednášky sú rozdelené pre I. a II. stupeň, v prípade záujmu sa treba prihlásiť na konkrétny termín. Trvanie podujatia cca 45 minút.

Termíny:


Utorok 2.2.2016
8:00 h – I. stupeň
9:30 h – II. stupeň
11:00 h – I. stupeň
12:30 h – II. stupeň

Streda 3.2.2016
8:00 h – II. stupeň
9:30 h – I. stupeň
11:00 h – II. stupeň
12:30 h – I. stupeň

Štvrtok 4.2.2016
8:00 h – I. stupeň
9:30 h – II. stupeň
11:00 h – I. stupeň
12:30 h – II. stupeň


Počet účastníkov je limitovaný!
Miesto konania: Centrum environmentálnej výchovy Zoo Bojnice („Zooškola“)
Prihlásiť sa môžete mailom: simona.kubickova@zoobojnice.sk alebo telefonicky: 0903 807 002.

Ako to dopadlo?

2. február každoročne patrí Svetovému dňu mokradí. Zoologická záhrada Bojnice si tento rok pripravila pri tejto príležitosti prednášky o mokradiach pre I. a II. stupeň základných škôl.
Na prednáške sa účastníci dozvedeli základné informácie o mokradiach, o ich význame a funkcii a o spôsoboch ako ich chrániť. Bližšie sa zoznámili aj s flórou a faunou mokradí, pričom niektoré druhy zvierat si mohli bližšie pozrieť aj na pripravených dermoplastických preparátoch. Počas prezentácie sa deti mohli aj aktívne zapájať - podľa zvukov určovali druhy vtákov žijúcich v blízkosti mokradí.

Súčasťou prednášky bolo aj stretnutie s kontaktným pytónom kráľovským. Deti mohli prekonať svoj strach z hadov a zbaviť sa predsudkov. Tiež si mohli na vlastnej koži overiť, že hady naozaj nie sú slizké, hoci sa to o nich hovorí.

Celkovo sa prednášok zúčastnili 4 skupiny zo škôl a 2 skupiny tvorili členovia Zookrúžkov, ktoré organizuje naša zoo. Dohromady si prednášku vypočulo 113 účastníkov.