Svetový deň zvierat
Úvod » Svetový deň zvierat
V nedeľu 4.10. si pripomíname Svetový deň zvierat🦅🐢🐻🐞🐡. Tento deň oslavujeme od roku 1931, kedy ho ustanovili za World Animal Day (WAD) na Európskej konferencii ekológie vo Florencii. Na začiatku tento deň upozornil ľudí na kritickú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Neskôr sa začal zaoberať so všetkými druhmi zvierat po celom svete.
Poslaním WAD sú nasledovné:
• Oslava vzťahu medzi ríšou zvierat a ľudstvom,
• oslava života každého zvieraťa,
• pripomínanie si a zdôraznenie nezastupiteľnej úlohy zvierat v našom živote,
• uvedomenie si faktu, že zvieratá obohacujú náš život a vyjadrenie vďaky, ktorá im za to náleží.
Cieľom je zlepšenie životných podmienok zvierat na celom svete, a to prostredníctvom podpory a zapojenia nielen jednotlivcov, ale aj skupín a organizácií, ktoré sa starajú o osudy zvierat.