Svetový deň zvierat
Úvod » Svetový deň zvierat

 

Aký je náš vzťah k zvieratám ?

4. október ako Svetový deň zvierat (World Animal Day) si cez organizácie zamerané na ochranu zvierat pripomína verejnosť už od roku 1931, kedy bol ustanovený na Európskej konferencii ekológie vo Florencii. WAD mal spočiatku upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov, neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu.

Tento deň je zároveň sviatkom svätého Františka z Assisi, patróna zvierat. Tento deň je teda oslavou života zvierat vo všetkých jeho formách a pripomienkou dôležitosti častokrát krehkého a zraniteľného vzťahu ľudí k živočíšnej ríši.

Mnoho ľudí cíti k rozličným obyvateľom zvieracej ríše strach, odpor a nenávisť. Všetky druhy však majú nezastupiteľnú úlohu v ekosystémoch sveta a tiež obohacujú náš vnútorný svet.

Cieľom Svetového dňa zvierat je zvyšovanie povedomia a zlepšovanie životných podmienok zvierat na celom svete prostredníctvom vzdelávania a zapájania jednotlivcov, skupín a organizácií, ktoré sa starajú o osudy hospodárskych, domácich i voľne žijúcich zvierat.

Patrí im vďaka, lebo v našich životoch hrajú nezastupiteľnú úlohu.