Toto všetko (a ešte viac) sme stihli v roku 2023

Toto všetko (a ešte viac) sme stihli v roku 2023

V roku 2023 našu zoo navštívilo 345 543 návštevníkov. Najúspešnejším mesiacom bol júl, kedy bránami bojnickej zoo prešlo 69 008 ľudí. V júni minulého roka sme privítali aj 25-miliónteho návštevníka našej zoo.

25-miliónty návštevník Nzoo Bojnice. Zdroj: Nzoo Bojnice

V roku 2023 sme si pre návštevníkov pripravili niekoľko akcií. Na jar sme potešili najmä deti Veľkonočnou hľadačkou. V júni sme v spolupráci s Národnou bankou Slovenska otvorili v areáli interaktívny náučný chodník 5peňazí. V júni sa tiež konal už piaty ročník vedomostnej súťaže ZOO LYMPIÁDA aj s novou kategóriou Dospeláci.

Počas letných prázdnin sme pre návštevníkov pripravili edukačný program Náučné leto. Novinkou počas leta bol aj program Na kus reči s ošetrovateľom. Návštevníci sa na vybraných miestach a v určenom čase mohli stretnúť s našimi ošetrovateľmi a dozvedieť sa bližšie informácie o zvieratách, prípadne sa ich spýtať rôzne otázky ohľadom chovu zvierat. Hoci bol program pôvodne plánovaný na letné mesiace, tešil sa takej popularite, že sme sa rozhodli ho predĺžiť a pokračovali sme v ňom aj v septembri.

V októbri sme v našej zoo privítali Dr. Klauna. Ide o podujatie pre ľudí so špeciálnymi potrebami z rôznych zariadení na Slovensku. Predvianočnú atmosféru si k nám mohli prísť užiť návštevníci 6. decembra. Pre deti sme pripravili rôzne aktivity, dospelí si zase mohli vychutnať vianočný punč. Počas zimných prázdnin sa mohli návštevníci zapojiť do Zimnej súťaže. Pomocou indícií umiestnených v zoo mali nájsť správnu odpoveď.

Pandy červené Bambu a Mao. Foto: Nzoo Bojnice

Počas roka 2023 sme zaznamenali niekoľko zaujímavých prírastkov. V júni sme predstavili novú obyvateľku – pandu červenú Bambu. Pricestovala k nám zo slovinskej zoo a s našim Maom tak vytvorili pár. Z Francúzska k nám zase prišiel samec rysa ostrovida a naša zoo tak opäť plánuje začať s odchovom tohto druhu. V decembri sme získali tiež z Francúzska samicu vzácneho druhu mačiak Rolowayov.

Plameniaky čilské. Medzi nimi aj jubilant, ktorý na jeseň 2024 oslávil 50 rokov. Zdroj: Nzoo Bojnice

Podarilo sa nám aj niekoľko odchovov. Počas Veľkej noci sa narodili štyri mláďatá mačky divej. Rodičia sa v minulosti dostali k nám do rehabilitačnej stanice a už ostali v našej opatere. Po nájdení vhodnej lokality, budú mláďatá vypustené do voľnej prírody. Odchovali sme aj myšiaky hôrne či plamienky driemavé. Návštevnícky zaujímavý prírastok v roku 2023 bolo mláďa somára domáceho. Na sociálnych sieťach mohli fanúšikovia rozhodnúť o mene. Z množstva návrhov sme nakoniec pre malého bieleho žrebca vybrali meno Egreš.

V roku 2023 sme mali aj významného jubilanta. Stal sa ním plameniak čilský, ktorý sa dožil v októbri minulého roka 50 rokov.

V minulom roku sme tiež pokračovali v testovaní odpadových nádob medveďmi hnedými. Ide zrejme o jeden z najdlhších testov na svete. Keďže zvyčajne sa takéto testy robia iba v rámci niekoľkých hodín. Podieľali sme aj na medzinárodnom projekte LIFE Lynx, ktorý sa zameriava na záchranu rysa karpatského v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách. V rámci projektu bolo zo Slovenska presunutých osem rysov karpatských. V júni sme pomohli v Taliansku vypustiť rysa Karla. Karlo sa dostal k nám do rehabilitačnej stanice na žiadosť chorvátskeho ministerstva hospodárstva. Po úspešnej rehabilitácii sme nakoniec Karla previezli do Talianska, kde by mal podporiť tamojšiu populáciu.

V tomto roku opäť plánujeme Veľkonočnú hľadačku. V júni nás čaká vedomostná súťaž ZOO LYMPIÁDA. Návštevníci sa počas leta môžu tešiť na edukačné programy Náučné leto a Na kus reči s ošetrovateľom. V novembri plánujeme pre najmenších Strašidelnú zoo a v decembri to bude Mikuláš v zoo.

 

Deň pre zoologické záhrady. Takto sa zmenilo poslanie zoo

Deň pre zoologické záhrady. Takto sa zmenilo poslanie zoo

Prvého mája si okrem Sviatku práce pripomíname aj Deň pre zoologické záhrady. Hoci ešte stále pretrváva názor, že zoo slúžia najmä na chov a vystavovanie zvierat, ich poslanie sa zmenilo. Kým v minulosti vznikali zoologické záhrady najmä z potreby dovozu a prezentácie exotických zvierat, dnes už plnia opačnú funkciu.

„Aktuálne to nie je o tom, že moderné zoologické záhrady berú z voľnej prírody zvieratá, aby ich zatvárali, ale naopak snažia sa chrániť, udržiavať a rozširovať biodiverzitu. V podstate je to úplne opačne ako v minulosti. Našou snahou v zoo je rozmnožovať ohrozené druhy zvierat a vracať ich späť do ich prirodzeného prostredia,“  prezradila vedúca odboru marketingu a propagácie Andrea Klasová.

Lev berberský. Zdroj: Zuzana Štrkulová pre Nzoo Bojnice

Niektoré druhy, ktoré chováme aj v našej zoo, by ste vo voľnej prírode nenašli. Komplikovaný je však aj ich návrat do prirodzeného prostredia. „Levy berberské už vo voľnej prírode nenájdete. Na celom svete ich žije približne 130 jedincov z toho drvivá väčšina v zoologických záhradách. Hovorí sa, že ak by sme vypustili takéhoto leva do jeho domoviny v Alžírsku, tak do veľmi krátkej doby by bola jeho koža vyvesená ako trofej,“ uviedla Andrea Klasová.

V minulosti bolo bežné a bohužiaľ deje sa to ešte aj dnes, že niektorí majitelia sa snažia poľudšťovať divé zvieratá. V rôznych turistických destináciách tak stále máte možnosť vidieť napríklad opice, ktoré sú obliekané do šiat. Na trhoch sa zase môžete stretnúť s výrobkami zo zvierat či živými exotickými zvieratami na predaj. Niektoré z nich sa potom pašujú aj cez alebo priamo na Slovensko.  Obchod so zvieratami je po drogách a zbraniach tretím najvýnosnejším biznisom na svete.

Jaguár americký Diana. Zdroj: Zuzana Štrkulová pre Nzoo Bojnice

Národná zoologická záhrada Bojnice je jedinou štátnou zoo na Slovensku a z toho jej vyplývajú aj rôzne úlohy. Jednou z nich je aj prevádzka Záchytného centra. „Je to miesto, kde sa nachádzajú živočíchy z nelegálnych chovov na Slovensku. Verejnosť ich nemôže vidieť, pretože nie sú našim majetkom. O tieto zvieratá sa staráme do doby, kým kompetentné orgány nerozhodnú, ako s nimi bude naložené ďalej,“ vysvetlila Andrea Klasová. Príkladom zvieraťa, ktoré „prepadlo v prospech štátu“ a teraz ju môžete vidieť v našej zoo je aj samica jaguára amerického Diana. Do Nzoo Bojnice prišla od súkromného majiteľa, ktorý nemal povolenie na jej chov. „Zistilo sa, že jej dal operačne odstrániť pazúre. Mačkovité šelmy ich však okrem iného používajú aj na dorozumievanie a tak ju nemôžeme spojiť s iným jaguárom, pretože by tam mohlo dôjsť k zraneniu či zabitiu. Majiteľ ju týmto činom odsúdil na doživotnú samotu,“ dodala Andrea Klasová.

Ďalšími úlohami Národnej zoologickej záhrady sú chov ohrozených druhov či prevádzka rehabilitačnej stanice. „Zmyslom našej rehabilitačnej stanice je pomoc zraneným zvieratám z voľnej prírody a v prípade, že je to možné, aj ich následné vypustenie späť,“ priblížila Andrea Klasová. Počas veterinárnej a ošetrovateľskej starostlivosti dbáme, aby zviera prichádzalo do minimálneho kontaktu s človekom. Je dôležité, aby zvieratá nestrácali plachosť.

Zvieratá v zoo sú tiež vhodné aj na niektoré výskumy. Veľakrát ide o genetické testy, výskum chorôb či testovanie správania. Príkladom poslednej spomenutej činnosti je napríklad testovanie odpadkových košov medveďmi hnedými. Ide o jedno z najdlhších testovaní nielen v rámci Slovenska ale i zahraničia. Medvede z Nzoo Bojnice totiž testovali už niekoľko prototypov odpadkových košov a vždy ide o dlhodobý a nie iba párhodinový či niekoľkodňový test.

Medzi ďalšie poslania Nzoo Bojnice patria aj vzdelávanie, propagácia ale i ochrana, pretože sa dostávame do momentu, kedy je potrebné chrániť každé zviera. Na Slovensku máme momentálne päť zoologických záhrad (Zoo Bratislava, Zoo Košice, Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi, Nzoo Bojnice a Malkia Park).

 

Lesy a zdravie. Rok 2023 si žiada dávať, nielen brať

Lesy a zdravie. Rok 2023 si žiada dávať, nielen brať

Keď pijete pohár vody, píšete do zošita, beriete lieky na horúčku či staviate dom…Spájate si tieto činnosti s lesom? Nie vždy sa nám to darí a predsa sú tieto a mnohé ďalšie aspekty nášho života prepojené s lesmi.

V rokoch 2015 až 2020 sa v dôsledku odlesňovania ročne stratilo desať miliónov hektárov lesa, čo je zhruba ekvivalent 14 miliónov futbalových ihrísk. Udržateľné obhospodarovanie lesov a ich využívanie zdrojov sú kľúčom k boju proti klimatickým zmenám a prispievajú k prosperite a blahobytu súčasných a budúcich generácií. Lesy tiež zohrávajú kľúčovú úlohu pri zmierňovaní chudoby a pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Napriek všetkým týmto neoceniteľným ekologickým, ekonomickým, sociálnym a zdravotným výhodám sú lesy ohrozené požiarmi, škodcami, suchami a bezprecedentným odlesňovaním.

Medzinárodný deň lesov 2023. Zdroj: fao.org

Z dôvodu zvyšovania povedomia o hospodárení, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN) v roku 2012 Medzinárodný deň lesov. Oslavujeme ho 21. marca a každý rok prináša tému, ktorou upozorňuje na aktuálne problémy súvisiace s lesmi. Rok 2023 si žiada dávať, nielen brať, pretože zdravé lesy znamenajú aj zdravých ľudí. Témou pre rok 2023 sa tak stali Lesy a zdravie.

Lesy čistia vodu, vzduch, zachytávajú uhlík v boji proti klimatickým zmenám, poskytujú potraviny a lieky na záchranu života a zlepšujú našu pohodu. Je na nás, aby sme tieto vzácne prírodné zdroje chránili.

Medzinárodný deň lesov 2023. Zdroj: fao.org

Vedeli ste, že…

  • Takmer jedna miliarda ľudí na celom svete závisí od úrody potravín z voľnej prírody, ako sú bylinky, ovocie, orechy, mäso a hmyz, pre výživnú stravu.
  • Približne 50 000 druhov rastlín, z ktorých mnohé rastú v lese, majú medicínske využitie.
  • Lesy slúžia aj ako prirodzená bariéra prenosu chorôb medzi zvieratami a ľuďmi. S pokračujúcim odlesňovaním však rastie riziko, že sa choroby prenesú zo zvierat na ľudí. Viac ako 30 % nových chorôb hlásených od roku 1960 sa pripisuje zmenám vo využívaní pôdy vrátane odlesňovania.
  • Čas strávený v lesoch navodzuje pozitívne emócie, znižuje stres, krvný tlak, depresiu, únavu, úzkosť a napätie. Stromy v mestách tiež absorbujú znečisťujúce plyny z dopravy a priemyslu a filtrujú jemné častice ako je prach, špina a dym, čo pomáha chrániť mestské obyvateľstvo pred respiračnými chorobami.

Lesy a stromy pomáhajú tlmiť vystavenie teplu a extrémnym poveternostným javom spôsobeným zmenou klímy, ktoré predstavujú veľkú celosvetovú zdravotnú výzvu. Napríklad stromy správne rozmiestnené okolo budov ochladzujú vzduch a môžu znížiť potrebu klimatizácie až o 30 percent, čo tiež šetrí energiu.

Zdroj: fao.org