Zvráťme červenú!

Zvráťme červenú!

Každý rok tisíce expertov hodnotia status ohrozenia druhov zvierat, rastlín, rias a húb na celom svete. Riziko ohrozenia sa vyjadruje v kategóriách, ktoré môžete nájsť v Červenom zozname IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov). Škála sa pohybuje od málo dotknutých až po vyhynuté druhy (existuje ešte kategória DD – nedostatok údajov). Červený zoznam je akýmsi barometrom života – ukazovateľom zdravia svetovej biodiverzity. Každý rok sa vyhliadky zhoršujú.

Infografika Reverse the red. Zdroj: reveresethered.org, Nzoo Bojnice

Doteraz bolo v rámci zoznamu hodnotených viac ako 157 000 druhov, cieľom je ohodnotiť 160 000 druhov. Podľa stránky iucnredlist.org viac ako 44 000 druhov ohrozuje vyhynutie (približne 28 % hodnotených druhov). Týka sa to napríklad 41 % obojživelníkov, 26 % cicavcov či 34 % ihličnanov. Najväčšou príčinou ohrozenia je ľudská činnosť. Ale ľudia dokážu aj zvrátiť tento negatívny trend.

Ochrancovia prírody, vlády či komunity na celom svete spájajú sily pre záchranu divočiny. Pripomienkou boja za budúcnosť našej planéty sa stal 7. február, kedy oslavujeme Reverse the red day – Deň zvrátenia červenej farby. Reverse the Red (Zvráťme červenú) je globálne hnutie, ktoré podnecuje strategickú spoluprácu a opatrenia na zabezpečenie prežitia voľne žijúcich druhov a ekosystémov. Zoologické záhrady zohrávajú zásadnú úlohu pri riešení poklesu biodiverzity a ochrane ohrozených druhov.

Zdroj: reveresethered.org, iucnredlist.org