Deň pre zoologické záhrady. Takto sa zmenilo poslanie zoo

Deň pre zoologické záhrady. Takto sa zmenilo poslanie zoo

Prvého mája si okrem Sviatku práce pripomíname aj Deň pre zoologické záhrady. Hoci ešte stále pretrváva názor, že zoo slúžia najmä na chov a vystavovanie zvierat, ich poslanie sa zmenilo. Kým v minulosti vznikali zoologické záhrady najmä z potreby dovozu a prezentácie exotických zvierat, dnes už plnia opačnú funkciu.

„Aktuálne to nie je o tom, že moderné zoologické záhrady berú z voľnej prírody zvieratá, aby ich zatvárali, ale naopak snažia sa chrániť, udržiavať a rozširovať biodiverzitu. V podstate je to úplne opačne ako v minulosti. Našou snahou v zoo je rozmnožovať ohrozené druhy zvierat a vracať ich späť do ich prirodzeného prostredia,“  prezradila vedúca odboru marketingu a propagácie Andrea Klasová.

Lev berberský. Zdroj: Zuzana Štrkulová pre Nzoo Bojnice

Niektoré druhy, ktoré chováme aj v našej zoo, by ste vo voľnej prírode nenašli. Komplikovaný je však aj ich návrat do prirodzeného prostredia. „Levy berberské už vo voľnej prírode nenájdete. Na celom svete ich žije približne 130 jedincov z toho drvivá väčšina v zoologických záhradách. Hovorí sa, že ak by sme vypustili takéhoto leva do jeho domoviny v Alžírsku, tak do veľmi krátkej doby by bola jeho koža vyvesená ako trofej,“ uviedla Andrea Klasová.

V minulosti bolo bežné a bohužiaľ deje sa to ešte aj dnes, že niektorí majitelia sa snažia poľudšťovať divé zvieratá. V rôznych turistických destináciách tak stále máte možnosť vidieť napríklad opice, ktoré sú obliekané do šiat. Na trhoch sa zase môžete stretnúť s výrobkami zo zvierat či živými exotickými zvieratami na predaj. Niektoré z nich sa potom pašujú aj cez alebo priamo na Slovensko.  Obchod so zvieratami je po drogách a zbraniach tretím najvýnosnejším biznisom na svete.

Jaguár americký Diana. Zdroj: Zuzana Štrkulová pre Nzoo Bojnice

Národná zoologická záhrada Bojnice je jedinou štátnou zoo na Slovensku a z toho jej vyplývajú aj rôzne úlohy. Jednou z nich je aj prevádzka Záchytného centra. „Je to miesto, kde sa nachádzajú živočíchy z nelegálnych chovov na Slovensku. Verejnosť ich nemôže vidieť, pretože nie sú našim majetkom. O tieto zvieratá sa staráme do doby, kým kompetentné orgány nerozhodnú, ako s nimi bude naložené ďalej,“ vysvetlila Andrea Klasová. Príkladom zvieraťa, ktoré „prepadlo v prospech štátu“ a teraz ju môžete vidieť v našej zoo je aj samica jaguára amerického Diana. Do Nzoo Bojnice prišla od súkromného majiteľa, ktorý nemal povolenie na jej chov. „Zistilo sa, že jej dal operačne odstrániť pazúre. Mačkovité šelmy ich však okrem iného používajú aj na dorozumievanie a tak ju nemôžeme spojiť s iným jaguárom, pretože by tam mohlo dôjsť k zraneniu či zabitiu. Majiteľ ju týmto činom odsúdil na doživotnú samotu,“ dodala Andrea Klasová.

Ďalšími úlohami Národnej zoologickej záhrady sú chov ohrozených druhov či prevádzka rehabilitačnej stanice. „Zmyslom našej rehabilitačnej stanice je pomoc zraneným zvieratám z voľnej prírody a v prípade, že je to možné, aj ich následné vypustenie späť,“ priblížila Andrea Klasová. Počas veterinárnej a ošetrovateľskej starostlivosti dbáme, aby zviera prichádzalo do minimálneho kontaktu s človekom. Je dôležité, aby zvieratá nestrácali plachosť.

Zvieratá v zoo sú tiež vhodné aj na niektoré výskumy. Veľakrát ide o genetické testy, výskum chorôb či testovanie správania. Príkladom poslednej spomenutej činnosti je napríklad testovanie odpadkových košov medveďmi hnedými. Ide o jedno z najdlhších testovaní nielen v rámci Slovenska ale i zahraničia. Medvede z Nzoo Bojnice totiž testovali už niekoľko prototypov odpadkových košov a vždy ide o dlhodobý a nie iba párhodinový či niekoľkodňový test.

Medzi ďalšie poslania Nzoo Bojnice patria aj vzdelávanie, propagácia ale i ochrana, pretože sa dostávame do momentu, kedy je potrebné chrániť každé zviera. Na Slovensku máme momentálne päť zoologických záhrad (Zoo Bratislava, Zoo Košice, Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi, Nzoo Bojnice a Malkia Park).