Prevoz markhurov a gibona do zahraničných zoo

Prevoz markhurov a gibona do zahraničných zoo

Utorok 4. apríla 2023 bol v Národnej zoologickej záhrade Bojnice rušný deň. Naplánované boli totiž až dva prevozy našich zvierat do zahraničných zoo.

Minuloročné mláďatá markhura turkménskeho cestovali do nemeckého Tiepark Berlin. Išlo o samicu a samca, ktorí by mali zlepšiť a podporiť genofond tohto druhu. Na gibona zlatolíceho už zase vo Francúzsku čaká potenciálna partnerka. Hatin, ako sa gibon volá, sa narodil v našej zoo 25. januára 2013. Desaťročný samec vycestoval do ZooParc de Beauval.