Svetový deň mokradí

Svetový deň mokradí

2. februára si pripomíname Svetový deň mokradí. Tohtoročná téma sa zameriava na mokrade a ľudské blaho. Snahou je poukázať na to, že fyzické, duševné a environmentálne blaho ľudí je úzko prepojené s mokraďami.

Čo sú mokrade?

Územia, ktoré sú trvalo alebo sezónne zaplavené sladkou či slanou vodou. Môže ísť o močiare, rieky, jazerá, rybníky, jaskyne, ryžové polia či nádrže.

Plagát Svetový deň mokradí 2024. Zdroj: worldwetlandsday.org/Nzoo Bojnice

Prečo sú mokrade dôležité?

Približne 40 percent všetkých rastlinných a živočíšnych druhov žije alebo sa rozmnožuje v mokradiach. Biodiverzita mokradí je dôležitá pre naše zdravie, obživu i cestovný ruch. Mokrade sú životne dôležité pre ľudí, pre iné ekosystémy a pre našu klímu, pretože poskytujú základné ekosystémové služby, ako je regulácia vody vrátane kontroly povodní a čistenia vody. Živobytie viac ako miliardy ľudí na celom svete závisí od mokradí.

Hrozby

Mokrade miznú trikrát rýchlejšie ako lesy a sú  najohrozenejším ekosystémom Zeme. Od roku 1970 sa stratilo až 35 % svetových mokradí. Ľudské činnosti, ktoré vedú k strate mokradí, zahŕňajú odvodňovanie, znečisťovanie, nadmerný rybolov a nadmerné využívanie zdrojov, invázne druhy a klimatické zmeny.

Zdravé mokrade sú pritom nevyhnutné pre naše zdravie. Ich lepší manažment môže pomôcť zabezpečiť čistú pitnú vodu, a tým zníži detskú úmrtnosť či chorobnosť. Iba pripomíname, že 2,2 miliardy ľudí na svete je bez bezpečnej pitnej vody, v dôsledku čoho každý rok zomrie 485 000 ľudí.

Čo môžete spraviť?

Zaujímajte sa o tému udržateľného spravovania mokradí a šírte osvetu.

Podieľajte sa na prilákaní investícií, ktoré sú potrebné na zachovanie a obnovu mokradí.

Pokiaľ vlastníte nejakú mokraď, spravujte ju rozumne.

Zdroj: un.org, www.worldwetlandsday.org