VIDEO Podporujeme finančnú gramotnosť

VIDEO Podporujeme finančnú gramotnosť

Zvieratá v zoo a zvyšovanie finančnej gramotnosti? Zdá sa vám to nespojiteľné? Najnovší projekt z dielne 5peňazí od Národnej banky Slovenska (NBS), ktorý nájdete od 4. júla v Národnej zoo Bojnice (Nzoo Bojnice), vás presvedčí o opaku. Tieto dve inštitúcie spojili na prvý pohľad neprepojiteľné oblasti – finančné vzdelávanie a ochranu prírody. Interaktívny finančný chodník 5peňazí obohatí prechádzku medzi zvieratami v zoo a pomôže deťom aj dospelým lepšie rozumieť peniazom, starostlivosti o zvieratá, celkovému fungovaniu zoo a  ochrane prírody.

„Pri finančnom rozhodovaní je dôležité rozumieť súvislostiam a vedieť s peniazmi správne narábať.  Cieľom 5peňazí od NBS je preto nielen prinášať nové vedomosti, ale najmä  meniť myslenie mladých, podporovať ich kritické myslenie, čítanie s porozumením a aktívne počúvanie.“ hovorí Júlia Čillíková, výkonná riaditeľka úseku dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa v Národnej banke Slovenska.

Finančný chodník 5peňazí. Foto: Nzoo Bojnice

„Jedným z najdôležitejších poslaní Národnej zoo Bojnice je ochrana prírody a životného prostredia, ktorá si vyžaduje správne plánovanie, rozhodnutia a prácu s financiami. Na novom náučnom finančnom chodníku sa návštevník stane na chvíľku šéfom zoo a bude môcť rozhodovať o veciach, ktoré možno ani len netušil, že sú pre zvieratká dôležité. A ktovie, možno niekto vyrieši aj dilemu, či mať alebo nemať žirafu v Bojniciach.“ povedala o spolupráci Andrea Klasová, vedúca odboru marketingu a propagácie  Národnej zoo Bojnice.

Šéfuj zoo: finančný chodník 5peňazí

Chodník navrhli a vytvorili tím 5peňazí z NBS a odborníci z Nzoo Bojnice spolu so žilinským scénografom Jurajom Poliakom a mladou ilustrátorkou Namiko Uchnárovou. Zábavnou formou prevedie nielen malých, ale aj dospelých návštevníkov témami domáceho rozpočtu, sporenia, či požičiavania peňazí.

Náučný chodník 5peňazí. Foto: Nzoo Bojnice

Program 5peňazí

NBS prináša už tretí rok rôzne formy zážitkového finančného vzdelávania pre deti aj dospelých prostredníctvom programu 5peňazí. Medzi hlavné oblasti patrí zážitkové vzdelávanie základných a stredných škôl, online vzdelávací portál 5peňazí pre verejnosť a v neposlednom rade spolupráce na projektoch s verejným aj neziskovým sektorom.

Zooškola

Národná zoo Bojnice už od roku 1979 realizuje v rámci svojich aktivít „Zooškolu“, kde vzdeláva o ochrane prírody a životného prostredia snáď všetky cieľové skupiny, od najmenších až po seniorov, nevynímajúc skupiny so špeciálnymi potrebami. Ročne prejde bránami „Zooškoly“ viac ako 40 tisíc osôb.