Prednáška o postupoch v práci so zvieratami

Prednáška o postupoch v práci so zvieratami

V pondelok 8. novembra sa zamestnanci Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach ako aj pracovníci Zásahového tímu pre medveďa hnedého zúčastnili prednášky o postupoch v rámci práce so zvieratami.

Prednáška v Nzoo Bojnice. Zdroj: Nzoo Bojnice

Odbornú prednášku viedol veterinárny lekár a prednosta Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich živočíchov na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Ladislav Molnár. Zameriaval sa na transport aj imobilizáciu zvierat, ako aj na predstavenie rôznych výskumov.

Veterinárny lekár Ladislav Molnár počas prednášky v bojnickej zoo. Zdroj: Nzoo Bojnice