Získali sme do chovu samca rysa ostrovida

Získali sme do chovu samca rysa ostrovida

Národná zoologická záhrada Bojnice získala v novembri tohto roka do chovu samca rysa ostrovida. Stalo sa tak na základe rokovaní s koordinátorkou EAZA plemennej knihy pre tento druh. Deväťročný rys pricestoval do Bojníc 17. novembra z francúzskej zoo Réserve Zoologique de la Haute-Touche.

Samec rysa ostrovida. Zdroj: Nzoo Bojnice

 „Ide o skúseného samca, ktorý už má niekoľkých potomkov. Veríme, že sa zapáči aj našim dvom samiciam a podarí sa nám odchovať ďalšie generácie rysov s cieľom geneticky obohatiť populácie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,“ uviedla vedúca zoologického odboru v Nzoo Bojnice Martina Hudec Nemčeková. Samec rysa ostrovida sa momentálne nachádza v zázemí zoo. Návštevníci však môžu z prístupnej trasy obdivovať dve rysie samice.

 

INFOGRAFIKA Rys karpatský

INFOGRAFIKA Rys karpatský

Aj najväčšia mačkovitá šelma v Európe má svoj sviatok. 11. júna oslavujeme Medzinárodný deň rysa. Pri tejto príležitosti vám ponúkame infografiku o rysovi karpatskom, ktorého chováme aj v našej zoo. Najmä však vďaka projektu LIFE Lynx pomáhame zachrániť populáciu rysa karpatského v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách pred vyhynutím.

Rys karpatský – infografika. Zdroj: Nzoo Bojnice

INFOGRAFIKA Rys karpatský

Rysia samica Erika už bola vypustená v Slovinsku. Dostala aj nové meno

Rysia samica, ktorá bola v marci tohto roka odchytená v okolí Betliara, bola 26. apríla 2023 vypustená v Slovinsku do oblasti pohoria Snežik. V danom regióne by tak mala podporiť populáciu rysa karpatského. V rámci projektu LIFE Lynx ide o posledného rysa, ktorý bol premiestnený zo Slovenska na toto územie.

Celkovo bolo zo Slovenska presunutých osem rysov karpatských. Hlavným cieľom projektu LIFE Lynx je záchrana populácie rysa karpatského v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách pred vyhynutím a jej zachovanie v dlhodobom horizonte. „V daných regiónoch je populácia rysov malá a veľmi zasiahnutá príbuzenským krížením. Preto aj rysy, ktoré boli odchytené na Slovensku, prešli genetickými testami. Následne sme ich tak vedeli premiestniť do vhodných lokalít,“ uviedol vedúci zoologického úseku Národnej zoologickej záhrady Bojnice Andrej Duchoň.

Inštalácia obojka rysej samici Erike. Zdroj: archív Nzoo Bojnice

Posledným takto translokovaným rysom zo Slovenska bola samica Erika, ktorá bola z rehabilitačnej stanice Nzoo Bojnice prevezená do Slovinska 23. apríla 2023. Erika, ale nakoniec dostala iné meno. „Slovinskí kolegovia sa ju rozhodli premenovať a nazvali ju Sneška. Ide o kombináciu názvu pohoria Snežik, kde bola vypustená a slova Slovaška, ktoré v slovinskom jazyku znamená Slovensko. Chceli tak poukázať na prepojenie oboch krajín v rámci tohto významného projektu,“ prezradil Andrej Duchoň.

Iba niekoľko dní pred vypustením rysej samice sa 19. apríla 2023 do voľnej prírody dostal aj ďalší slovenský rys – Lukáš. Lukáš bol vypustený v Slovinsku v oblasti Jelovica. Svoje teritórium tam má samica Aida, tak veríme, že spolu vytvoria pár a pomôžu záchrane rysa karpatského v tejto oblasti,“ dodal Andrej Duchoň.

Pri odchytoch rysov karpatských na Slovensku spolupracovali partneri z Lesnej správy Betliar (Odštepný závod Rožňava, LESY SR), Národnej zoologickej záhrady Bojnice, Technickej univerzity vo Zvolene a správy NP Slovenský kras.

V rámci projektu Life LYNX bol na Slovensku odchytený ďalší rys –  samica Erika

V rámci projektu Life LYNX bol na Slovensku odchytený ďalší rys – samica Erika

V marci bola v okolí Betliara odchytená samica rysa karpatského. V rámci projektu Life LYNX sa plánuje jej presunutie do Slovinska alebo Chorvátska, kde podporí populáciu rysov. Momentálne sa samica nachádza v rehabilitačnej stanici Národnej zoologickej záhrady Bojnice.

Samica rysa karpatského dostala meno Erika. „Teraz sa nachádza v našej rehabilitačnej stanici, kde sa aj monitoruje jej stav. Skúmame najmä príjem potravy a celkovú kondíciu. Musíme tiež počkať na genetické výsledky a podľa toho sa určí, či bude vypustená v Slovinsku alebo Chorvátsku,“ uviedol vedúci zoologického úseku Národnej zoologickej záhrady Bojnice Andrej Duchoň. Erika by mala byť zároveň posledným premiestneným rysom zo Slovenska v rámci aktivity Life LYNX.

Odchyt samice rysa v Betliari. Zdroj: Nzoo Bojnice

Samicu rysa odchytili 14. marca partneri z Lesnej správy Betliar (Odštepný závod Rožňava, LESY SR), Národnej zoologickej záhrady Bojnice, Technickej univerzity vo Zvolene a správy NP Slovenský kras v rámci projektu Life LYNX. Hlavným cieľom je záchrana populácie rysa karpatského v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách pred vyhynutím a jej zachovanie v dlhodobom horizonte. V marci bol takto presunutý rys Lukáš, ktorý bude vypustený v Slovinsku v oblasti Jelovica.

Rys Lukáš sa už nachádza v Slovinsku

Rys Lukáš sa už nachádza v Slovinsku

V nedeľu 12. marca tohto roka Národná zoologická záhrada Bojnice úspešne previezla samca rysa karpatského (lynx lynx carpathicus) do Triglavského národného parku v Slovinsku. Rys Lukáš sa momentálne nachádza v adaptačnom tábore Jelovica, odkiaľ bude vypustený do voľnej prírody. V rámci projektu LIFE Lynx podporí populáciu rysa karpatského v Slovinsku.

Príprava rysa na prevoz do Slovinska v Nzoo Bojnice (Tatiana Balážová a Ing. Andrej Duchoň). Foto: Nzoo Bojnice

Hlavným cieľom projektu je záchrana populácie rysa karpatského v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách pred vyhynutím a jej zachovanie v dlhodobom horizonte. Z tohto dôvodu bol 27. januára 2023 v spolupráci s partnermi z Lesnej správy Betliar (Odštepný závod Rožňava, LESY SR), Národnej zoologickej záhrady Bojnice, Technickej univerzity vo Zvolene a správy NP Slovenský kras odchytený vo Volovských vrchoch dospelý samec rysa karpatského.

Jeho odhadovaný vek je 3 – 5 rokov a váha 24 kg. Dostal meno Lukáš. Po odchyte bol dočasne umiestnený v rehabilitačnej stanici Národnej zoo Bojnice, kde pod odborným dohľadom chovateľov a veterinárneho lekára MVDr. Michala Beláka bola zabezpečená príprava na jeho translokáciu do Slovinska.

Príprava rysa na premiestnenie do karanténnej stanice v Nzoo Bojnice pod odborným dohľadom MVDr. Michala Beláka. Foto: Attila Ambrúš

Samotný transport si vyžaduje aj riadnu administratívnu prípravu a niekoľko povolení, pri ktorých boli veľmi nápomocní pracovníci Ministerstva životného prostredia SR zo Sekcie ochrany prírody a biodiverzity, najmä Mgr. Martina Blatnická, riaditeľka odboru regulácie obchodu s ohrozenými druhmi (Výkonný orgán CITES).

Rys Lukáš krátko pred vypustením v Slovinsku. Foto: Nzoo Bojnice

Rysy sú v Slovinsku vypúšťané metódou „nepriameho vypustenia“. Teda po prevoze do krajiny strávia zvieratá určitý čas v adaptačnej stanici a následne sú vypúšťané do prírody. O Lukáša sa tak momentálne starajú poľovníci z LD Nomenj Gorjuše. Predpokladá sa, že bude vypustený v polovici apríla 2023.

Rys Lukáš v adaptačnej stanici v Slovinsku

Presné miesto tábora, v ktorom sa rys zo Slovenska nachádza, nie je zverejnené. „Je dôležité nerušiť rysa pri prispôsobovaní sa novému prostrediu. Rys je divoké a veľmi plaché zviera,“ uvádza sa na sociálnej sieti LIFE Lynx. Okolie tábora je tak kontrolované kamerami, ale aj poľovníkmi a inšpektormi.  

V oblasti Jelovica, kam pricestoval Lukáš, má svoje teritórium aj rysia samica Aida. Spolu s novým nepríbuzným samcom tak bude mať možnosť vytvoriť pár.