Samec tigra z nelegálneho chovu zahynul

Samec tigra z nelegálneho chovu zahynul

V apríli tohto roka boli do Národnej zoo Bojnice umiestnené tri mláďatá tigra. Jeden samec a dve samice pochádzali od chovateľa veľkých mačkovitých šeliem. Išlo o nelegálny odchov.

Mláďatá mali v starostlivosti zoo zostať niekoľko týždňov. Do tohto termínu sa mala vyriešiť veľmi náročná administratíva spojená s transportom a umiestnením tigrov do zariadenia v Juhoafrickej republike. Tri tigre mali putovať do LIONSROCK Big Cat Sanctuary. Zariadenie, ktoré prevádzkuje globálna organizácia FOUR PAWS, poskytuje domov približne 100 zachráneným jedincom veľkých mačkovitých šeliem z celého sveta.

Zhabané mláďa tigra. Zdroj: Nzoo Bojnice

Mláďatá sa v povinných karanténnych podmienkach aklimatizovali veľmi rýchlo. Potravu prijímali bez akýchkoľvek problémov. Hoci neboli naučené na ľudí, čo dokazovalo ich správanie, zvykli si aj na prítomnosť ošetrovateľov. Samec sa javil ako dominantný a vždy si bral potravu ako prvý. V spoločnom priestore ich správanie bolo bez akýchkoľvek problémov a komplikácií. Nič tak nenasvedčovalo ďalšiemu vývoju udalostí.

V pondelok 17. júna 2024 našli zamestnanci vo výbehu nehybne ležať mláďa tigrieho samca. Mal smrteľné zranenia na krku, pravdepodobne v dôsledku nehody počas hry. Samice sú v poriadku a bez zranení. Následne sa preventívne oddelili a od toho momentu sa nachádzajú v jednotlivých priestoroch Záchytného centra pre zhabané a zaistené živočíchy Nzoo Bojnice v profesionálnej starostlivosti zamestnancov zoo.

Zhabané mláďatá tigra v roku 2024. Zdroj: Nzoo Bojnice

So organizáciou FOUR PAWS sme v kontakte a bezodkladne sme ich informovali o vzniknutej udalosti. Kvôli zákonným podmienkam nebolo možné previezť mláďatá hneď po ich zadržaní. Na umiestnenie a transport je potrebné vystaviť špeciálne dokumenty a povolenia od viacerých úradov a inštitúcií, čo vyžaduje čas. Pre tieto dôvody sa Nzoo Bojnice stala dočasným domovom troch tigrích mláďat. Aktuálne administratívne a organizačné úkony pokračujú a je našim cieľom proces urýchliť a v čo najkratšom čase realizovať transport zvyšných dvoch samíc do nového domova. Predpokladáme, že to bude v najbližších týždňoch.

Keďže neexistujú žiadne videozáznamy, nemáme ďalšie informácie o tom, čo viedlo k tomuto incidentu. Abnormálne správanie tigrích mláďat bolo v tomto prípade nezvyčajné, nebolo ho možné predvídať, preto sa domnievame, že smrteľné zranenia boli pravdepodobne spôsobené počas hry. Takéto situácie s divými zvieratami nemožno nikdy vylúčiť a ich správanie sa nedá úplne predvídať. Domnievame sa, že tento incident súvisí s predchádzajúcim nevhodným chovom zvierat v súkromnom chove. Tri mláďatá boli od útleho veku chované v nevhodných podmienkach a boli oddelené od matky v čase, keď mali byť socializované v jej starostlivosti. Takéto oddelenie ako aj zlé podmienky chovu, môžu mať vážne dlhodobé následky na duševné, behaviorálne a fyzické zdravie zvieraťa.

Vzniknutej situácie je nám veľmi ľúto a pevne veríme, že zvyšné dve samice čoskoro budú obývať nový domov a budú v zdraví prosperovať.