Vyhodnotenie súťaže zdobenie vianočných stromčekov 2019

 

 

Súťaž v zdobení vianočných stromčekov prebiehala v dňoch 3. – 4.12. 2019 v areáli zoo. Do súťaže sa mohli prihlásiť kolektívy MŠ, ZŠ, SŠ, CVČ, ktoré sa podieľali na výzdobe. Ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí sa do súťaže zapojili a v areáli zoo navodili príjemnú vianočnú atmosféru. Hodnotiaca komisia zložená zo zamestnancov zoo rozhodla, že víťazom je kolektív žiakov zo

Spojená škola, Nábr. J. Kalinčiaka 4, Prievidza

Výhercom srdečne blahoželáme.

Súťažné podmienky boli nasledovné:

  • – zdobiť stromček môže maximálne 20 členná skupina detí – vstup do zoo má celá skupina v tento deň zdarma,
  • – prinesené ozdoby na stromček musia vytvoriť deti z prírodných materiálov, fantázii sa medze nekladú
  • – kolektív víťazného stromčeka bude odmenený

Galéria súťažných stromčekov: