Colníci zhabali viac než 2 000 živočíchov, rastlín a ich častí

Colníci zhabali viac než 2 000 živočíchov, rastlín a ich častí

Tisíce korytnačích vajec, viac ako 300 kg slonoviny či desiatky častí tiel mačkovitých šeliem zabavili policajti a colníci počas minuloročnej operácie Thunder. Išlo o spoločnú akciu INTERPOLU a Svetovej colnej organizácie (WCO) s cieľom zastaviť nelegálny obchod s voľne žijúcimi zvieratami ale aj rastlinami.

Sken kufra v Indonézii so sloními klami. Zdroj: interpol.int

Od 2. do 27. októbra 2023 colníci a policajti koordinovali približne 500 zatknutí po celom svete a viac ako 2 000 konfiškácií zvierat a rastlín, ktoré sú chránené podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) z dôvodu ich ohrozenia. Akýkoľvek obchod vykonaný v rozpore s CITES je nezákonný.

Mŕtve telá dikdikov zhabané v Keni. Zdroj: interpol.int

Do globálnej operácie Thunder sa zapojili policajti, colníci, hraničná kontrola, úradníci v oblasti životného prostredia, voľne žijúcich živočíchov a lesov v 133 krajinách.

INTERPOL a WCO si vymieňali spravodajské informácie a koordinovali vyšetrovanie, aby polícii a colníkom v prvej línii umožnili identifikovať a zatknúť obchodníkov, vrátane tých, ktorí pôsobia online, keď sa pokúšali prepašovať zvieratá alebo drevo cez hranice. V rámci operácie colníci prehľadali stovky vozidiel. Nasadené boli aj špecializované psy, použité boli tiež röntgenové skenery. Colníci preskúmali aj stovky balíkov či kufrov, ktoré sa taktiež využívajú na pašovanie voľne žijúcich živočíchov.

Indonézski colníci s pašovanými vtákmi. Zdroj: interpol.int

Čo zhabali colníci a policajti v rámci operácie Thunder v roku 2023:

313 kg slonoviny a 14 kusov častí tela slonov

8 kg rohov z nosorožcov

1 370 živých vtákov

62 kusov častí tiel mačkovitých šeliem

15 živých šupinavcov a 26 kg mäsa a koží šupinavcov

Viac ako 40 000 kusov morských živočíchov

Operácia Thunder odhalila trendy v rámci pašovania živočíchov a rastlín:

60 % prípadov obchodovania s voľne žijúcimi zvieratami sa spájalo s nadnárodnými skupinami organizovaného zločinu, ktoré operovali pozdĺž trás, ktoré sa používajú aj na pašovanie iných nelegálnych produktov.

Chránené plazy a morské živočíchy sa využívajú na výrobu produktov pre luxusné značky.

Online predajné platformy sa stále používajú na predaj voľne žijúcich živočíchov, dreva a morského tovaru.

Nelegálne a legálne drevo sa mieša, aby bolo pri preprave ťažké odhaliť nelegálne vyťažené drevo.

Nadnárodné skupiny organizovaného zločinu falšujú certifikáty, povolenia CITES či opakovane využívajú povolenia.

Zdroj: interpol.int