Technická komisia UCSZOO
Úvod » Technická komisia UCSZOO

UCSZOO (Únia českých a slovenských zoologických záhrad) koordinuje niekoľko odborných komisií, ktoré slúžia prioritne ako komunikačná platforma na výmenu skúseností a poznatkov o najaktuálnejších témach, medzi ktoré nesporne patria aj aktuálne opatrenia a aktivity zamerané na znižovanie energetickej náročnosti prevádzok zoologických záhrad.

V dňoch 28.3. až 30.3.2023 hosťovala takto tematicky zameranú Technickú komisiu UCSZOO, Národná zoologická záhrada Bojnice. Na stretnutí sa zúčastnili kolegovia z 11 zoologických záhrad zo SR a ČR a súčasťou odborného programu boli prezentácie zamerané na konkrétne opatrenia jednotlivých zoo ako aj odporúčania SIEA.

Znižovanie energetickej náročnosti prevádzok zoo, nie je možné vnímať len ako aktuálny problém, ale je potrebné zaoberať sa touto problematikou systematickejšie, v kontexte budúcej udržateľnosti.  V tomto duchu sformulovali účastníci komisie aj prehlásenie Technickej komisie pre UCSZOO.

                 

Koordinátor TK UCSZOO Ing. Viera Madajová                     SIEA Ing. Mária Pevná