Témou predposlednej augustovej zastávky „Náučného leta“ boli včely!
Úvod » Témou predposlednej augustovej zastávky „Náučného leta“ boli včely!

V piatok, 26. augusta sme sa v našom tradičnom edukačnom stánku zamerali na včely. Tému sme nazvali „Usilovný ako včielka“ a práve usilovnosť je najvýstižnejšou charakteristickou črtou tohto blanokrídleho hmyzu.

Naši návštevníci sa dozvedeli, že z roka na rok je včiel menej a pozreli sme sa na hlavné príčiny, prečo je tomu tak. Pre ich ochranu ľudia nevyvíjajú dostatok úsilia neuvedomujúc si, že od ich prežitia je závislý aj život človeka. Edukácia v tomto smere je veľmi slabá a preto sa snažíme vštepovať do povedomia širšej verejnosti dôležité informácie týkajúce sa včiel.

V edukačnom stánku sme sa zamerali na celoročný životný cyklus včely. Prezradili sme, že bez existencie včiel by sa narušil celý ekosystém či existencia človeka. Ide predsa o najekologickejšie tvory našej planéty. Nebyť nich, vyhynulo by približne dvadsaťtisíc rastlinných druhov, ktoré by sa nedokázali rozmnožovať. Príroda by sa zmenila tak enormne, že ľudstvo by túto zmenu nemuselo prežiť. Narušil by sa celý potravinový reťazec a my by sme nemali dostatok potravín. Včely, ako najvýznamnejšie opeľovače majú v prírode dôležité úlohy. Pri snahe o ochranu biodiverzity ich človek nikdy nemôže umelo nahradiť. Podľa výskumov, až 75% druhov plodín a 90% druhov kvitnúcich rastlín závisí práve od opeľovačov, ktorými je práve domestikovaný druh včely medonosnej.

U dospelých návštevníkov sme vďaka tejto edukácii vyvolali veľký záujem o zmenu svojho postoja voči prírode a tým menším sme sa snažili priblížiť vyššie spomínané fakty hravou formou. Ani tentoraz nechýbali origami, obrázky, omaľovánky a iné edukačno-zábavné materiály. Pri našom stánku sa pristavili desiatky návštevníkov, ktorí odchádzali vďační za nové a dôležité poznatky.

Piatková zastávka opäť naplnila svoj cieľ a pred nami je už iba jediná téma „Náučného leta.“ V posledný augustový utorok sa pozrieme na mýty o netopieroch. Touto témou dáme bodku za „Náučným letom 2022.“