Témou zookrúžku boli stavovce
28. apríla 2023
Úvod » Témou zookrúžku boli stavovce

V apríli sme sa vybrali so zookrúžkarmi do záhrady. Venovali sme sa téme stavovcov a pomocou aktivity sa zoznámili s vybranými druhmi stavovcov žijúcich v Národnej zoologickej záhrade.

Ich úlohou bolo vybrať správne odpovede, ktoré získavali z menoviek a pozorovaním zvierat na trase od vstupu do zoo po pavilón slonov.