Tvorivé ekodielničky
Úvod » Tvorivé ekodielničky

Ako bolo?

Celkovo sa na tomto podujatí zúčastnilo 84 žiakov spolu s učiteľmi. Účastníci vzdelávacieho programu “Spracovanie papierového odpadu” sa naučili ako vznikol papier, ako si ho môžu sami vyrobiť a prečo je dôležitá recyklácia papiera. V ponuke bol aj druhý program s názvom “Rastliny v remesle”, kde sa deti naučili ako sa dajú rastliny využiť v rôznych odvetviach priemyslu a tiež ako sa z nich dajú vyrobiť rôzne ozdoby.