Ubikácia africkej fauny
Úvod » Ubikácia africkej fauny

Presne pred rokom, 14. februára 2019 sa poklepaním základného kameňa oficiálne začali realizovať v Národnej ZOO Bojnice práce na stavbe Ubikácia africkej fauny. Finančné prostriedky na tento zámer schválený Vládou SR vyčlenilo Ministerstvo životného prostredia SR. Nový pavilón je dôkazom neustále sa zlepšujúcich podmienok a starostlivosti o zvieratá v Národnej zoo Bojnice. Nielenže spĺňa najprísnejšie chovateľské kritériá, ale zároveň poskytne slonom komfortnejšie prostredie a väčší priestor na pohyb.

Stavba nového pavilónu sa realizovala v centrálnej časti zoo. Je navrhnutá nielen pre súčasné dve slonice – Maju a Gulu, ale aj pre ďalšie slony, ktoré sa Národná zoo Bojnice pokúsi v budúcnosti získať. V prvej etape sa postavila nová budova a v ďalšej etape sa buduje vonkajší výbeh pre slony, pričom nový areál bude mať celkovú výmeru približne 11 000 m2. Objekt pavilónu Ubikácie africkej fauny je členený na priestor pre ustajnenie zvierat a zázemie pre zamestnancov, vnútorný a vonkajší výbeh pre zvieratá a časť, ktorá bude určená návštevníkom Národnej zoo Bojnice.

Foto1: Presne pred rokom, 14. februára 2019 sa poklepaním základného kameňa oficiálne začali realizovať v Národnej ZOO Bojnice práce na stavbe Ubikácia africkej fauny. Poklepanie základného kameňa, 14.2.2019

Foto2: Začiatok výstavby ubikácia africkej fauny v marci 2019

Foto3: Stavebné práce na ubikácii africkej fauny. Júl 2019

Foto 4 -7: Stavebné práce na ubikácii africkej fauny. Február 2020