Uplynulá sobota patrila milovníkom korytnačiek
Úvod » Uplynulá sobota patrila milovníkom korytnačiek

Pre našich návštevníkov sme spolu s Klubom chovateľov korytnačiek pripravili seminár pre ľudí, ktorí majú záujem stáť sa chovateľmi, ale nevedia ako na to. Seminár bol rozdelený do dvoch blokov.

V úvode sme predstavili históriu chovu korytnačiek v Národnej zoologickej záhrade Bojnice. Po úvodných informáciách, naši hostia prezradili cenné informácie venované týmto nádherným plazom.

Prednášajúci mali pripravené rady, ako začať s chovom, či už vodných, alebo suchozemských korytnačiek.

Herpetológ Jaroslav Valentín priblížil, ako správne chovať suchozemské korytnačky a akých najčastejších chýb sa chovatelia dopúšťajú.  Prezradil, aká výbava je potrebná ešte predtým, ako si prinesieme korytnačku domov. Dozvedeli sme sa, že pri zabezpečení chovného priestoru treba brat ohľad na to, o aký druh korytnačky ide a do akých rozmerov korytnačka narastie.

Dôležité je tiež upriamiť pozornosť vhodnému substrátu, osvetleniu a neposlednom rade strave.

Pre milovníkov vodných korytnačiek bola zaujímavá druhá časť semináru, v ktorej Peter Marcin priblížil špecifikáciu ich chovu.

Druhý blok semináru zakončil Róbert Kircher reprodukčnými zaujímavosťami z korytnačej ríše.

Po skončení seminára sme navštívili expozíciu korytnačiek vo viváriu a prednášajúci mali možnosť nahliadnuť do zázemia.