Úspešne sa podieľame na výskume starnutia korytnačiek
Úvod » Úspešne sa podieľame na výskume starnutia korytnačiek

Národná zoologická záhrada Bojnice je členom neziskovej organizácie Species360, ktorá spravuje Zoological Information Management Systems (ZIMS) – najväčšiu databázu voľne žijúcich živočíchov v ľudskej starostlivosti. Prispieva i k ochrane a poskytovaniu vysokých štandardov „welfare“ u zvierat a vedie podrobné záznamy o svojej kolekcii zvierat. K nim patria aj rôzne druhy korytnačiek.

Národná zoologická záhrada Bojnice sa od nepamäti zapája do rôznych projektov s partnerskými organizáciami. Spolupracuje tak pri výskumoch rôznych druhov živočíchov, či monitoringu a posilňovaní ich populácie. Jedným z nich je i projekt, ktorý zastrešuje práve aliancia, nesúca názov Species360 Conservation Science. Tá pri svojich výskumoch využíva údaje z inštitúcii, medzi ktoré sa radí aj Národná zoologická záhrada Bojnice. V poslednej štúdii vedci z vyššie spomínanej aliancie skúmali teórie evolučného starnutia u korytnačiek, práve za pomoci údajov zo systému Species360 Zoological Information Management System (ZIMS).

Posledné zistenia z tohto výskumu vrhli nové svetlo na rozdiely v starnutí u týchto jedinečných druhov a boli publikované v poprednom časopise Science, v článku „Pomalé a zanedbateľné starnutie medzi testadínmi spochybňuje evolučné teórie starnutia.“

Na dokončenie dlhodobej štúdie sa výskumníci spoliehali na základné údaje o zvieratách, zaznamenané Národnou zoologickou záhradou Bojnice. Anonymizované a agregované údaje, ktoré poskytla ako držiteľ korytnačiek, pomohli výskumníkom odhaliť záhady ich starnutia. Tieto údaje im umožnili ďalej zistiť, že na rozdiel od ľudí vzdorujú bežným evolučným teóriám a môžu znížiť rýchlosť starnutia v reakcii na zlepšenie podmienok prostredia.

Výskumníci z aliancie Species360 Conservation Science Alliance a University of Southern Denmark na základe údajov zachytených Národnou zoologickou záhradou Bojnice zistili, že niektoré živočíšne druhy, akými sú korytnačky, môžu vykazovať pomalšie alebo dokonca chýbajúce starnutie, keď sa ich životné podmienky zlepšia. Z 52 druhov korytnačiek má 75 % extrémne pomalé starnutie, zatiaľ čo 80 % má pomalšie starnutie ako moderní ľudia.

Pre podrobnejšie informácie ohľadom projektu, kliknite na priložený článok v pôvodnom znení! 

New Study: Turtles and Tortoises Challenge Evolutionary Theories of Aging

Publikované dňa 13.07.2022