V bojnickej zoo sme privítali študentov z Nitry
Úvod » V bojnickej zoo sme privítali študentov z Nitry

Národná zoologická záhrada Bojnice sa v rámci vzdelávania zapája do rôznych projektov. Okrem tradičnej a populárnej zooškoly či zookrúžkov pod názvom „Mladý zoológ“ sa podieľame i na edukácii študentov stredných a vysokých škôl. V polovici októbra sme za bránami zoologickej záhrady privítali študentov prvého ročníka fakulty SPU v Nitre. Do Bojníc pricestovalo bez mála štyridsať študentov, aby v rámci vyučovacieho predmetu „Chov exotických zvierat“ nahliadli do zázemia jednotlivých zoologických úsekov, v ktorých tieto zvieratá chováme.

Po prednáške sme vyrazili priamo do „Afriky“

V úvode sme sa venovali teoretickej časti a predstavili sme si exotické zvieratá bojnickej zoo. Začali sme ikonickými zvieratami, akými sú napríklad lev berberský, orangutan bornejský, slon africký a následne sme prešli cez zebry, antilopy, menšie primáty, až po plazy a vodné živočíchy. Po takmer hodinovej prednáške sme sa z prednáškovej sály presunuli priamo do terénu. Tam na nás čakali chovatelia zvierat, ktorí študentom teoreticky aj prakticky priblížili svoju prácu. Našou prvou zastávkou bol úsek veľkých šeliem. Študenti sa najskôr pristavili pri levovi berberskom Aslanovi a leviciach Gine a Buzete. Mnohí z nich v poslednom období zoologickú záhradu nenavštevovali a preto je pochopiteľné, že od výbehu našich levov ich bolo len veľmi ťažké dostať. Napokon sme sa ale posunuli o kúsok ďalej, kde majú svoje domovy leopardy perzské a jaguár americký. Na mieste sa študentov ujala chovateľka Diana, ktorá im nielenže porozprávala o živote týchto zvierat, ale v praxi predviedla tréning cez target so samicou jaguára, svojou menovkyňou Dianou. Študenti sa dozvedeli, že tréningy šeliem sú veľmi dôležité a slúžia na prípravu zvierat pred veterinárnym vyšetrením a inou manipuláciou, ktorá by za normálnych okolností nebola možná, respektíve by sa zviera muselo uspávať. Študenti nešetrili otázkami a pobyt v „šelminci“ ich veľmi zaujal.

Od šeliem k primátom

Ďalším úsekom, ktorí sme navštívili bol lemurinec. V ňom nás čakala chovateľka Monika. Tá nám taktiež predniesla výklad o živote malých primátov. Okrem lemurov a tamarínov sa mohli študenti zoznámiť aj s obľúbeným pásavcom štetinovým Gustom. Následne sme prešli do pavilónu opíc. V ňom bol najväčší záujem o dvojicu orangutanov bornejských Nangu a Jaga. A ako inak, obaja si pozornosť početnej skupiny ľudí užívali. Vtipnými grimasami, či bláznením sa na lanách upútavali na seba pozornosť. Aj tu sme sa ale mali možnosť pozrieť na tréning, ktorý nám predviedla chovateľka Inga. Nanga a Jago predviedli svoju šikovnosť a mnohí neveriacky krútili hlavami, čo všetko tieto primáty dokážu.

Zastavili sme sa i pri vtákoch, zebrách a antilopách

Neobišli sme ani úsek vtáctva, kde sme zastihli skúseného chovateľa Vladka. Ten previedol študentov vtáčincom, v ktorom majú svoje domovy zobákorožce a ary. Všetkým vyrazila dych čistota, ktorú chovatelia v zázemí udržiavajú. Po zodpovedaní otázok sme pokračovali ďalšou zastávkou, ktoru bola „Afrika.“ V nej sme prešli od zebier cez slony až po antilopy. V zázemí zebry Hartmannovej vyčaroval všetkým úsmev na tvári samec Hasan. Nielenže zahodil za hlavu prirodzenú plachosť a prišiel do tesnej blízkosti študentov, ale ako obvykle, užíval si fakt, že sa na niekoľko minút stal stredobodom pozornosti. Študenti mali možnosť vidieť aj antilopy bongo, ktoré akoby vedeli, že sú súčasťou piatkového programu a všetky štyri samice ich prišli privítať k oplotku expozičnej časti. Neobišli sme ale ani antilopy vrané, oryxy juhoafrické a pozornosť pútala i trojica antilop kudu veľký.

Exkurziu sme zavŕšili v pavilóne slonov

Podľa očakávania sa najväčšia pozornosť mladých zoológov upriamovala na sloniu dvojicu Maju a Gulu. Aj v tomto prípade sa nám podarilo dostať do zázemia, kde sa nám venovali sloniari Slavo a Michal. Najdlhšie pôsobiaci zamestnanec v bojnickej zoo je práve Slavo, ktorý mal čo nadšeným študentom porozprávať. Zážitky z dlhoročnej praxe nielenže zaujali, ale v mnohých evokovali ďalšie a ďalšie otázky. V čase našej prítomnosti sa slony v zázemí nenachádzali. Išlo o prednášku súvisiacu s výhodami nového pavilónu slonov a priblíženie podstaty chovu týchto zvierat cez chránený kontakt. Až po absolvovaní návštevy sloninca sme sa presunuli do expozičnej časti, kde mohli študenti slony Africké obdivovať.

Študentom sa domov nechcelo

Pri hodnotení piatkového dopoludnia bola pre nás najväčšou pochvalou reakcia študentov, ktorým sa z Národnej zoologickej záhrady Bojnice nechcelo odísť. Zo školských čias si všetci dobre pamätáme, že sme sa najviac zo všetkého tešili na koniec vyučovania a cestu domov. To ale v tomto prípade neplatilo. Mladí študenti z Nitry prosili svojich pedagógov, aby za našimi bránami ešte zotrvali. A to bola tá najkrajšia odmena pre všetkých zamestnancov zoo, ktorí im venovali svoj čas, poznatky, skúsenosti a zážitky.

Edukácia je cesta

Národná zoologická záhrada Bojnice nie je prospešná iba v chove ohrozených druhov zvierat. Vysokou mierou vplýva i na vzdelávanie mladých ľudí. Praktické vyučovanie priamo v našich priestoroch považujeme za cestu, na ktorej študenti načerpajú skúsenosti a touto formou nasajú určite podstatne viac vedomostí ako teoretickým vyučovaním. Ide tak o edukáciu spojenú so zábavou. Sme nesmierne radi, že si školy vyberajú za cieľ pre praktickú výučbu práve našu zoo. Veríme, že v budúcnosti nadviažeme na edukačné programy tohto typu a už teraz sa tešíme na návštevu mladých ľudí, ktorí chcú svoju budúcnosť zasvätiť práci so zvieratami.