V januári pobehovali v areáli zoo malí detektívi
Úvod » V januári pobehovali v areáli zoo malí detektívi

Zookrúžok opäť privítal po dlhšej odmlke malých nadšencov. Po prvý krát sme sa stretli s oboma zookrúžkami v novom roku. Zookrúžok dikdik riešil úlohy v utorok a zookrúžok zebra v stredu. Pre deti sme si pripravili úlohy, ktoré čakali na ich bystrý um. Plní energie vyštartovali v malých skupinách riešiť úlohy o zvieratách priamo v areáli zoo. Stali sa tak na malú chvíľu detektívmi. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o vtákoch, šelmách a primátoch. Vedeli ste napr., že kačica mandarínska sa považuje za symbol manželskej náklonnosti a vernosti?