V mesiaci október si pripomíname viacero svetových dní
Úvod » V mesiaci október si pripomíname viacero svetových dní

 

Svetový deň zvierat je jediný deň v roku s výnimočnou príležitosťou pripomenúť si náš rešpekt a lásku ku všetkým živým tvorom. Je to naša šanca poukázať na dôležitosť a význam zvierat po celom svete, nielen tých, ktoré zdieľajú s nami naše obývačky. Celosvetová situácia týkajúca sa zvierat je veľmi nelichotivá, najmä čo sa týka ohrozených druhov. Je preto veľmi dôležité, pripomínať si túto tému a to nie len v dnešný deň. Edukácia v oblasti ochrany zvierat by sa mala zintenzívniť a práve to je jedným z prioritných poslaní Národnej zoo Bojnice. Iba tak sa môže docieliť zlepšenie vzťahu človeka voči zvieraťu. Človek by nemal zabúdať, akú úlohu v jeho živote zviera zohráva. Okrem toho, že je najlepším spoločníkom a verným priateľom, jednotlivé druhy zvierat pozitívne vplývajú na okolitú biodiverzitu a pomáhajú nám zbavovať sa rôznych škodcov, baktérii, ba dokonca nebezpečných vírusov či pandémii. A nakoľko zvieratá obohacujú život človeka, na oplátku by mal človek obohacovať život im. Práve tieto fakty sa z myslenia a vnímania nás ľudí žiaľ vytrácajú. Oslava Svetového dňa zvierat spája ľudí, túžiacich vytvoriť lepšie podmienky pre život zvierat a mobilizuje celé národy do globálnej sily tak, aby sa naša zemeguľa stala lepším miestom pre všetky zvieratá. Na tomto dni je najkrajšie, že oslavy sa konajú v každej zemi, bez ohľadu na národnosť, náboženstvo či politickú ideológiu. A tento deň splní účel iba vtedy, ak si čo najviac nás ľudí začne túto ideu osvojovať každodenne.

Medzinárodný deň ošetrovateľov zvierat

So Svetovým dňom zvierat sú spojené i oslavy Medzinárodného dňa ošetrovateľov zvierat. Z tohto dôvodu je tento deň jedným z najvýznamnejších dátumov pre Národnú zoologickú záhradu Bojnice. Prvý októbrový utorok totiž patrí tým, ktorí zasvätili svoj život zvieratám. Práca chovateľa či ošetrovateľa nie je skutočným zamestnaním, ktoré by Vám zabezpečilo zdroj príjmu a v ktorom po odpracovanej dobe vaše povinnosti končia. Ide o životné poslanie a naši chovatelia sa na čas v práci nepozerajú. Častokrát zostávajú so zvieraťom aj po pracovnej dobe, respektíve ho navštevujú aj v čase osobného voľna. Podobne ako ľudia, aj zvieratá trpia rôznymi chorobami, pre ktoré sú odkázané na pomoc iných. A to je podstata poslania, ktoré sa naši chovatelia rozhodli vo svojich životoch rozdávať. Preto by mali byť títo ľudia veľkou motiváciou pre nás všetkých. Ďakujeme im za všetko, čo pre zvieratá a vôbec biodiverzitu robia. Prajeme im pevné zdravie a chuť pokračovať v tejto namáhavej, no zároveň misonárskej práci, bez ktorej by bol svet podstatne horší.

Publikované dňa 04.októbra 2022