V prvý júnový štvrtok sme vycestovali do Banskej Bystrice, kde sme sa zúčastnili podujatia Festival Zeme 2022
Úvod » V prvý júnový štvrtok sme vycestovali do Banskej Bystrice, kde sme sa zúčastnili podujatia Festival Zeme 2022

Podujatie je určené najmä pre mládež v školskom veku. Jeho účelom je oslava Svetového dňa životného prostredia. Ide o veľmi mladý projekt, ktorý v tomto kalendárnom roku oslávil svoje druhé výročie. Premiéru síce zaznamenal už v roku 2019, no z dôvodu pandemických obmedzení, ktoré mali dopad na všetky sféry spoločenského života sa aj toto podujatie muselo hneď vo svojom zárodku prerušiť. Po neželanej trojročnej odmlke sa napokon ale organizátori predsa len dočkali stretnutia v banskobystrickom mestskom parku. Spolu so svojimi partnermi z rezortných organizácii Ministerstva životného prostredia, ale aj v spolupráci s neziskovými organizáciami, či organizáciami, ktoré sa venujú environmentálnej výchove, tak mohli napĺňať svoje primárne ciele. Bola nimi edukácia, upriamená na žiakov základných a stredných škôl.

„Nakoľko pôsobíme v odbore environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, je pre nás práve environmentálna výchova prioritou a vidíme v nej budúcnosť. Veď práve deti a mládež sú naša budúcnosť. Preto je našim prioritným úsilím vzdelávať už žiakov základných škôl. Znie to možno paradoxne, ale prostredníctvom týchto detí vzdelávame i dospelých, pretože deti následne vzdelávajú svojich rodičov. Výrazne tak ovplyvňujú zmýšľania dospelých,“ skonštatovala hlavná organizátorka Mgr. Veronika Páričková.

Podujatie je realizované formou stanovíšť, v ktorých si každá z pozvaných organizácii pripravila svoj stánok s vlastnými aktivitami. Žiaci so svojimi učiteľmi tieto stánky navštevujú a čerpajú nové informácie z rôznych sfér, týkajúcich sa najmä životného prostredia, flóry a fauny. Na každom stanovišti museli splniť pripravenú úlohu, za ktorú dostali odmenu vo forme pečiatky a v poslednom stánku si tieto pečiatky vymenili za rôzny propagačno-edukačný materiál. Organizátori sa tak snažili vštepiť do mladých ľudí dôležité vedomosti ohľadom životného prostredia a biodiverzity, motivačnou formou. Každý, kto sa zúčastnil si chcel z tohto podujatia odniesť upomienkové predmety a práve z tohto dôvodu tak musel každý jeden stánok navštíviť.

Jedným z deviatich stanovíšť bol aj stánok Národnej zoologickej záhrady Bojnice. Zamerali sme sa v ňom na naše poslania, na rehabilitačnú stanicu a jej činnosť v súvislosti so záchranným projektami. Neopomenuli sme ani aktivity v rámci posilňovania populácie zvierat, boj proti príbuzenskému kríženiu rysov v Karpatoch a ich reintrodukciu, respektíve zakladanie novej časti populácie v rámci projektu LIFE Lynx. Deti sa dozvedeli, že sme súčasťou dohovoru CITES o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich zvierat. V súvislosti s tým sme im vysvetlili pojmy „zakázané suveníry“ a nazreli sme do záchytného centra pre zhabané a zaistené živočíchy. Deťom boli vysvetlené i pojmy fauna a flóra.

Záujem o toto podujatie vzrástol oproti pilotnému ročníku dvojnásobne. Aktivitu ocenili i učitelia, ktorí privítali zmenu prostredia a so svojimi žiakmi vymenili školskú triedu za pobyt na vzduchu. Prostredie mestského parku dokonale dotváralo zážitkovým aktivitám tú správnu atmosféru. A treba povedať, že sa museli poriadne obracať. Ani na malú chvíľku sme núdzu o zvedavých školákov nemali.