Včela medonosná ako hlavná téma zookrúžku Mladý zoológ
Úvod » Včela medonosná ako hlavná téma zookrúžku Mladý zoológ

Na poslednom zookrúžku Mladý zoológ sme mali zaujímavú tému nielen pre včelárov. Aj tých najmenších zaujalo naše januárové stretnutie pod názvom “Usilovný ako včielka”. Deti sa dozvedeli čo to o živote včely, ako to vyzerá vo včeľom úle, aká hierarchia tam panuje, ako vyzerá život včely od vajíčka až po ukončenie jej života. Naučili sa rozpoznať jednotlivé časti tela včely a rozpoznať včelu medonosnú od jej najbližších príbuzných (divo žijúce včely, osi, sršne, čmeliaky). Ďalej sme sa porozprávali o tom, čo všetko potrebuje včelár, akými ochoreniami včielky môžu trpieť a aké sú významné produkty tohto usilovného živočícha. Nezabudli sme zdôrazniť ochranu včely či už ako druhu alebo dôležitosť ochrany celých ekosystémov, ktorých je dôležitou súčasťou aj ako opeľovač a ktoré postupne ubúdajú spolu so včelstvami. Výučba bola tradične doplnená o množstvo interaktívnych podnetov, najmä prostredníctvom obrázkov, ukážok a rôznych “včelích” úloh. V rámci tvorivej činnosti si krúžkari mali možnosť vyrobiť vlastnú masku a origami včely, prípadne si zobrať na pamiatku včeliu maľovanku. Najviac ich bavilo maľovanie na úle, ktoré krásne vyzdobili pre pána včelára. Deti tak odišli nielen plné nových a zaujímavých vedomostí, ale aj zážitkov a bohatých skúseností.

Publikované: 18.1.2023