Včely majú zásadný význam pre ekosystém i potravinovú bezpečnosť
20. mája 2023
Úvod » Včely majú zásadný význam pre ekosystém i potravinovú bezpečnosť

Včely a iné opeľovače (napríklad motýle či netopiere) sú čoraz viac ohrozené ľudskou činnosťou. Opeľovanie je však základným procesom prežitia našich ekosystémov. S cieľom zvýšiť povedomie o dôležitosti opeľovačov, hrozbách, ktorým čelia, a ich prínose k trvalo udržateľnému rozvoju určila OSN 20. máj za Svetový deň včiel.

Cieľom je posilniť opatrenia zamerané na ochranu včiel a iných opeľovačov, ktoré by výrazne prispeli k riešeniu problémov súvisiacich s celosvetovým zásobovaním potravinami a k odstráneniu hladu v rozvojových krajinách. Všetci sme závislí od opeľovačov, a preto je nevyhnutné monitorovať ich úbytok a zastaviť stratu biodiverzity.

Včely a iní opeľovači majú zásadný význam pre zdravie ekosystémov a potravinovú bezpečnosť. Pomáhajú udržiavať biodiverzitu a zabezpečujú produkciu výživných potravín. Intenzívna monokultúrna produkcia a nesprávne používanie pesticídov však predstavujú pre opeľovače vážnu hrozbu tým, že obmedzujú ich prístup k potrave a hniezdnym miestam, vystavujú ich škodlivým chemikáliám a oslabujú ich imunitný systém.

Zdroj: un.org