Viacúčelové výbehové objekty pre veľké šelmy. Oplotenie s elektrickým ohradníkom
Úvod » Viacúčelové výbehové objekty pre veľké šelmy. Oplotenie s elektrickým ohradníkom

 

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov
Realizácia projektu: rok 2013
Celkové výdavky projektu: 139 059,71 Eur
Dotácia: 126 731,00 Eur

Zameranie projektu: Vybudovanie nových kvalitatívne a kvantitatívne vyhovujúcich priestorov slúžiacich krátkodobý ale aj dlhodobý chov chránených jedincov veľkých šeliem Karpatskej fauny.