Vítanie prázdnin v zoo
Úvod » Vítanie prázdnin v zoo

Ako bolo?

Od 1. júla 2017 Zoo Bojnice nesie nový názov – Národná zoologická záhrada Bojnice. Stalo sa tak na slávnostnom odhalení nového názvu zoo. Nový názov predstavil minister životného prostredia, László Sólymos. Po slávnostnom odhalení nového názvu bol pre návštevníkov pripravený program spojený s Vítaním prázdnin v zoo, v rámci ktorého otvorili novú sezónu v obľúbenej Motýlej záhrade. Okrem toho mohli návštevníci navštíviť tvorivé dielne, vypočuť si komentované kŕmenia zvierat, alebo vzhliadnuť tréning sloníc s chovateľmi. Do zoo prišlo 1840 návštevníkov.