Vodný svet
17. februára 2023
Úvod » Vodný svet

Na poslednom zookrúžku Mladý zoológ sme s deťmi precestovali tému Vodný svet. Porozprávali sme o dôležitosti vodných ekosystémov a o ich ochrane. Deti sa naučili, prečo je ekosystémy potrebné chrániť, prečo je potrebné zamýšľať sa a učiť sa o ich ochrane, dozvedeli sa, že aj ekosystémy oceánov sa nás týkajú, lebo hoci žijeme v strednej Európe, tak aj my svojou denno-dennou činnosťou vplývame aj na tieto ďaleké vodné systémy. Porozprávali sme sa o kolobehu vody, o prevenciách straty vody, o znečistení vodných tokov. Predstavili sme si naše mokrade a porozprávali sme sa o živote na nich. Deti sa najviac tešili na praktickú kreatívnu činnosť, pri ktorej si v skupinkách mali možnosť spraviť svoj vlastný oceánsky biotop. Na tento účel sme zrecyklovali staré krabice a papier s vytlačenými predlohami morských živočíchov a rastlín. Deti sa naučili prostredníctvom takýchto tvorivých dielní, ktoré druhy živočíchov obývajú jednotlivé vrstvy oceánu od dna až po samotnú hladinu. Samozrejme na záver krúžku nechýbala ani návšteva vivárií a akvárií v areáli našej zoo.