Voliéra pre dravé vtáky
Úvod » Voliéra pre dravé vtáky

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
Realizácia projektu: rok 2018
Dotácia: 150 000,00 Eur

Cieľ projektu: Zabezpečenie kvalitných a kapacitne vyhovujúcich chovných priestorov (voliéra) a zvýšenie kvality zabezpečenia potrieb chovaných jedincov technickým vybavením.

 

 

Foto: Ing. Viera Madajová