Vtáčia fotosúťaž – VYHODNOTENIE
Úvod » Vtáčia fotosúťaž – VYHODNOTENIE

VYHODNOTENIE

Do súťaže nám zaslalo svoje fotografie veľké množstvo súťažiacich a do užšieho výberu sme nakoniec vybrali 14 z nich. Tú najkrajšiu spomedzi týchto štrnástich vyberala komisia zložená zo zamestnancov našej zoo a nebola to ľahká úloha.  Členom komisie bol a na riadny priebeh výberu výhercu dozeral aj náš pán riaditeľ – Ing. Milan Šovčík. Nakoniec však najviac hlasov získala a teda tou výhernou sa stala fotka od pána Vlada Kašiaka, na ktorej zachytil škorca purpurového. Všetkým, ktorí sa zapojili veľmi pekne ďakujeme a výhercovi srdečne blahoželáme!

 

Zloženie komisie:

Ing. Andrea Klasová, Mgr. Simona Kubičková, Patrik Schnierer, Vladimír Oravec, Tibor Martinec, Bc. Miroslava Kľučárová,  Bc. Michal Sloviak, Libuša Martincová, Ing. Soňa Roháčová, Ing. Andrea Hulátová, Renáta Ondrejovičová, Mária Pánisová, Ing. Alexandra Veselovská, Mgr. Andrea Tonhaiserová, Ing. Milan Šovčík

 

VÝHERNÁ FOTOGRAFIA:

 

Ostatné fotografie, ktoré boli zapojené do užšieho výberu:

 

 

 

 

Vyhlasujeme súťaž o najkrajšiu vtáčiu fotografiu. Ukážte nám v zmysle hesla “OPERENÁ KRÁSA” svoj osobný pohľad na vtáky v našej zoo.

[toggle group=”max1min0″]
[toggle_title]Podmienky súťaže[/toggle_title]
[toggle_content]
• Zaslaním fotografie dáva súťažiaci súhlas k zverejneniu svojej fotografie.

• Organizátor si vyhradzuje právo na archiváciu fotografií a právo reprodukovať a publikovať fotografie s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na honorár.

• Súhlasím s poskytnutím osobných údajov Národnej zoologickej záhrade Bojnice v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s nariadením EU 2016/679 na spracovanie mojich osobných údajov na účely zdokumentovania pre uvedenú fotosúťaž a zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil s účelmi spracovania mojich osobných údajov a zároveň mi boli poskytnuté všetky informácie v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. a nariadenia EU 2016/679.
[/toggle_content]
[/toggle]
[toggle group=”max1min0″]
[toggle_title]Pravidlá súťaže[/toggle_title]
[toggle_content]
• Súťaž je určená pre každého.

• Organizátorom súťaže je Národná zoologická záhrada Bojnice.

• Súťažné fotografie majú zachytávať vtáctvo v Národnej zoologickej záhrade Bojnice – je jedno, či to budú dravce, sovy, spevavce atď. Podmienkou je, aby fotografia vznikla v našej zoo.

• Fotografiu je potrebné zaslať vo veľkosti aspoň 2MB

• Jeden súťažiaci sa môže zapojiť iba s jednou, výučne vlastnou fotografiou.

• Súťaž trvá od 1.9. – 31.10.2018.

• Výber víťaznej fotografie sa uskutoční formou hlasovania komisie, zloženej zo zástupcov zamestnancov Národnej zoo Bojnice. Meno víťaza uverejníme na našej webovej stránke, ako aj na facebookovom profile.

• Hlavnou cenou je víkendový pobyt pre 2 osoby s ubytovaním, ktoré zabezpečí Národná zoo Bojnice a voľný vstup do zoo pre tieto 2 osoby.

• Upozornenie: v rámci pobytu nie je poskytnutá strava! Termín pobytu si výherca bližšie dohodne s našim pracovníkom. Výherca môže čerpať výhru najneskôr do 30.6.2019.

• Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, neudeliť hlavnú cenu a realizovať iné odôvodnené zmeny, ktoré vyplynú z kvality zaslaných fotografií a ďalších dôležitých skutočností, ktoré môžu mať vplyv na priebeh a výsledok súťaže.

• Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť fotografiu do súťaže v prípade nevhodného obsahu fotografie.
[/toggle_content]
[/toggle]