Výjazdové pracovné stretnutie Ústavu výživy a genomiky – SPU v Nitre
Úvod » Výjazdové pracovné stretnutie Ústavu výživy a genomiky – SPU v Nitre

Výjazdové pracovné stretnutie zamestnancov Ústavu výživy a genomiky, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa uskutočnilo v priestoroch zoo dňa 17.6.2022.  Prostredníctvom krátkej prezentácie im boli priblížené základné informácie o organizácií, ktoré nie sú bežne dostupné pre širokú verejnosť a poskytnutých niekoľko tém na ďalšiu budúcu spoluprácu. Počas prehliadky areálu im boli odprezentované najmä priestory, ktoré slúžia na zabezpečovanie odbornej zoologickej činnosti, ktorá je predmetom aktuálneho a budúceho vedeckého rozvoja organizácie.

Autor: Ing. V. Madajová, foto: Ing. A. Duchoň

Publikované: 26.06.2022, 10:10 hod.