Výmena vzácnych leguánov
Úvod » Výmena vzácnych leguánov

V spolupráci s českou Zoo Jihlava sme si dnes vzájomne vymenili vzácnych leguánov fidžijských (Brachylophus fasciatus). V našej zoo žil posledný samec, ktorý pred takmer desiatimi rokmi prepadol do majetku štátu. Tento exemplár s najväčšou pravdepodobnosťou pochádza z prírody, a je tak pre európsky chov z hľadiska genetiky nesmierne cenným jedincom. Kolegovia z jihlavskej zoo sa na základe doterajších výborných skúsenosti s odchovom mláďat pokusia spojiť tohto samca z ich rozmnožujúcou sa samicou. Výmena bola podporená priamo viedenskou zoologickou záhradou, ktorá vedie medzinárodnú plemennú knihu pre tieto jaštery. Z odchovu jihlavskej zoo sme naopak získali mladého samca, ktorému vďaka tejto spolupráci privezieme čoskoro aj samicu.

Leguán fidžijský, ako už napovedá jeho názov, v prírode žije výlučne na ostrovoch Fidži v Tichom oceáne. Dosahuje veľkosť približne 80 cm a má nádherne zelené sfarbenie. Zatiaľ čo samice sú jednofarebne zelené, samce majú okrem základnej zelenej farby aj výrazne modrozelené pruhy. V prírode sa vyskytuje v pôvodných tropických lesoch. Ide o vážne ohrozený a vzácny druh. Dnes prežíva iba na skupine ostrovov známych ako Lau Group. Pôvodne obýval všetkých 52 ostrovov, no najnovšie prieskumy potvrdili prítomnosť iba na 11 ostrovoch. Z hľadiska ochrany a prežitia tohto druhu sú najdôležitejšími populácie na dvoch susediacich ostrovoch Aiwa a Vuaqava, ktoré sú dodnes ľuďmi neobývané. Leguány z Fidži najviac ohrozuje odlesňovanie ostrovov, rozrastajúca sa infraštruktúra, ako aj zavlečenie nepôvodných druhov (napr. potkany a mačky).