Vypustili sme päticu bocianov, medzi nimi i jedinca, ktorý sa zapíše do histórie rehabilitačnej stanice
Úvod » Vypustili sme päticu bocianov, medzi nimi i jedinca, ktorý sa zapíše do histórie rehabilitačnej stanice

Bociany biele sú svojim výskytom a chovom už desaťročia úzko späté s Národnou zoo Bojnice. Za jej bránami sa zoológovia nielenže venujú ich chovu, ale v rámci rehabilitačnej stanice upriamujú svoju pozornosť na liečenie ťažkých zranení, ktoré utrpeli vo voľnej prírode. Veľmi úspešné sú i vypúšťacie programy, v ktorých sa im podarilo hneď niekoľko progresov.

Určite si ešte spomínate na trojicu bocianov, ktorú sme v máji uplynulého kalendárneho roka vypustili v okolí Kanianky. Išlo o vyliečené jedince, ktoré sa zrehabilitovali z ťažkých zranení a následne sa vrátili na oblohu. Najpopulárnejším zo spomínanej trojice sa stal bocian Snoty, ktorému sa podaril návrat na šíre nebo vo veľkom štýle a vďaka telemetrii sme spozorovali jeho pohyb až v Čade, ležiacom v strednej Afrike. Aj táto skutočnosť nás presvedčila o tom, že pomáhať má zmysel a my sme od tejto ambície neupustili.

Bocianom sa u nás darí

V Národnej zoo Bojnice žijú okrem trvale hendikepovaných bocianov i voľne žujúce bociany, ktoré si zoologickú záhradu dobrovoľne vybrali za svoj domov. Pochopiteľne, aj o tie sa naši zoológovia v spolupráci so skúseným ornitológom Vladimírom Slobodníkom príkladne starajú. Len pred pár dňami ste si na našej webovej stránke mohli prečítať článok o ich krúžkovaní. V týchto dňoch sa mláďatá pripravujú na úlet do voľnej prírody.

Historický okamih

V prvý júlový štvrtok sme sa vybrali na Košovské jazerá, aby sme vypustili ďalšie jedince bociana bieleho. Išlo o tri exempláre, ktoré boli do Národnej zoo Bojnice prijaté s rôznymi zraneniami a v slabej kondícii, a dve mláďatá, ktoré opustili svoje hniezdo. Ani jeden zo spomínanej trojice nebol schopný odletieť do zimoviska a pomoc našli práve v rehabilitačnej stanici bojnickej zoo. V jednom prípade sme dokonca zaznamenali kuriózny prípad, kedy sa bocianovi po amputácii nohy podarilo transplantovať kovový implantát. Ide o zásadný moment, pretože vypúšťanie bociana s protézou je pre našich zoológov absolútnou premiérou. Bocian, ktorému musela byť amputovaná noha, bol nájdený v auguste 2020, v katastrálnom území obce Biely kostol, v okrese Trnava. Následne bol umiestnený v chovnej stanici HAVRAN v Ratnovciach. Išlo o prvú takúto operáciu na Slovensku vôbec. Do rehabilitačnej stanice pri Národnej zoo Bojnice bol bocian privezený Štátnou ochranou prírody ešte v roku 2020. Tam zotrval takmer dva roky a táto doba bola potrebná pre jeho sledovanie a plnohodnotné uzdravenie. A tak boli všetci, ktorí sa vypúšťacieho aktu zúčastnili plní očakávaní a napätia.

Bociany monitorujeme

Na vypúšťanie sme sa pripravovali niekoľko dní. Dva mladé jedince, pre ktoré to bola vo voľnej prírode premiéra, vzlietli okamžite. V prípade takzvaných hendikepov si ich adaptácia vyžiadala niekoľko dní. V súčasnosti bocianov monitorujeme prostredníctvom telemetrie a veríme, že sa čoskoro plnohodnotne rozlietajú a užijú si slobodu na šírom nebi.

 

Publikované 25.07.2022