Výstavba čističky odpadových vôd z veľkého rybníka v ZOO Bojnice
Úvod » Výstavba čističky odpadových vôd z veľkého rybníka v ZOO Bojnice

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Štátny fond: Environmentálny fond
Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
Aktivita: Ochrana vodných zdrojov, čistenie odpadových vôd
Termín realizácie projektu: september 2006 – december 2006
Celkové výdavky projektu: 5 384 000,00 SKK (178 716,06 EUR)
Dotácia: 5 272 000,00 SKK (174 998,34 EUR)
Vlastné zdroje: 112 000,00 SKK (3 717,72 EUR)

Zameranie projektu: Prečistenie a zlepšenie kvality vôd Veľkého rybníka v areáli ZOO Bojnice zásobovaného vodou zo studní a vo veľkej miere povrchovými vodami najmä pri intenzívnych dažďoch, ktorý je spojený prepadom s rybníkom pri Bojnickom zámku.