Výtvarná súťaž – VYHODNOTENIE


Vyhodnotenie súťaže - ZVIERATÁ OKOLO NÁS

 

Zoo Bojnice vyhlásila výtvarnú súťaž pri príležitosti kampane Dajme šancu prírode,  o ktorú bol veľký záujem. Celkovo sa do súťaže zapojilo 29 škôl a 13 fyzických osôb, dohromady prišlo do zoo 415 súťažných prác. Porota vybrala po tri víťazné práce v týchto kategóriách: do 5 rokov, 6 rokov, 7 rokov, 8 rokov, 9 rokov, 10 rokov, 11 rokov, 12 rokov, 13 a viac rokov. Výhercom gratulujeme!

Kategória do 5 rokov

thumbnail
Meno: Sofia Nedeliaková

Vek: 5 rokov

Adresa: Prievidza

Sofia Nedeliaková

thumbnail
Meno: Mirka Maruniaková

Vek: 5 rokov

Adresa: Prievidza

Mirka Maruniaková

thumbnail
Meno: Nikola Kiššová

Vek: 5 rokov

Adresa: Prievidza

Nikola Kiššová

Kategória 6 rokov

thumbnail
Meno: Tomáš Tínes

Vek: 6 rokov

Adresa: Prievidza

Tomáš Tínes

thumbnail
Meno: Emka Szepová

Vek: 6 rokov

Adresa: Prievidza

Emka Szepová

thumbnail
Meno: Eliška Hurtišová

Vek: 6 rokov

Adresa: Nedožery-Brezany

Eliška Hurtišová

Kategória 7 rokov

thumbnail
Meno: Richard Šoth

Vek: 7 rokov

Adresa: Snina

Richard Šoth

thumbnail
Meno: Marek Fábry

Vek: 7 rokov

Adresa: Bojnice

Marek Fábry

thumbnail
Meno: Lucia Petíková

Vek: 7 rokov

Adresa: Snina

Lucia Petíková

Kategória 8 rokov

thumbnail
Meno: Daniel Verbický

Vek: 8 rokov

Adresa: Snina

Daniel Verbický

thumbnail
Meno: Alexandra Šujanová

Vek: 8 rokov

Adresa: Nedožery-Brezany

Alexandra Šujanová

thumbnail
Meno: Adriana Bartová

Vek: 8 rokov

Adresa: Bystričany

Adriana Bartová

Kategória 9 rokov

thumbnail
Meno: Timea Zubaľová

Vek: 9 rokov

Adresa: Snina

Timea Zubaľová

thumbnail
Meno: Matúš Mišík

Vek: 9 rokov

Adresa: Prievidza

Matúš Mišík

thumbnail
Meno: Lucia Gocoliarová a Nela Fajerová

Vek: 9 rokov

Adresa: Nitrianske Rudno

Lucia Gocoliarová a Nela Fajerová

Kategória 10 rokov

thumbnail
Meno: Paulínka Grolmusová

Vek: 10 rokov

Adresa: Bojnice

Paulínka Grolmusová

thumbnail
Meno: Nedožery-Brezany

Vek: 10 rokov

Adresa: Nedožery-Brezany

Michal Blahovský

thumbnail
Meno: Lucia Tomusová

Vek: 10 rokov

Adresa: Koš

Lucia Tomusová

Kategória 11 rokov

thumbnail
Meno: Karolína Kleinová

Vek: 11 rokov

Adresa: Prievidza

Karolína Kleinová

thumbnail
Meno: Jakub Gombarčík

Vek: 11 rokov

Adresa: Prievidza

Jakub Gombarčík

thumbnail
Meno: Hana Cigáňová

Vek: 11 rokov

Adresa: Prievidza

Hana Cigáňová

Kategória 12 rokov

thumbnail
Meno: Eva Habaníková

Vek: 12 rokov

Adresa: Prievidza

Eva Habaníková

thumbnail
Meno: Amália Bohňová

Vek: 12 rokov

Adresa: Prievidza

Amália Bohňová

thumbnail
Meno: Alexandra Strižencová

Vek: 12 rokov

Adresa: Handlová

Alexandra Strižencová

Kategória 13 rokov a viac

thumbnail
Meno: Sára Juhanová

Vek: 13 rokov

Adresa: Prievidza

Sára Juhanová

thumbnail
Meno: René Gáplovský

Vek: 18 rokov

Adresa: Prievidza

René Gáplovský

thumbnail
Meno: František Struhár

Vek: 18 rokov

Adresa: Prievidza

František Struhár

 

Do súťaže prišlo aj viacero prác, ktoré nemohli byť zaradené do kategórie Zvieratá okolo nás. Porota sa však rozhodla oceniť aj najkrajšie diela z týchto kresieb, rozdelila ich do dvoch kategórií: cudzokrajné a domáce zvieratá.

Kategória cudzokrajné zvieratá

thumbnail
Meno: Wenhua Jin Lažka

Vek: 12 rokov

Adresa: Handlová

Wenhua Jin Lažka

thumbnail
Meno: Timea Hianiková

Vek: 8 rokov

Adresa: ZŠ Bojnice

Timea Hianiková

thumbnail
Meno: Simon Hozlár

Vek: 9 rokov

Adresa: ZŠ Kanianka

Simon Hozlár

thumbnail
Meno: Petra Barčinová

Vek: 12 rokov

Adresa: ZŠ Lehota pod Vtáčnikom

Petra Barčinová

thumbnail
Meno: Martin Baláž

Vek: 14 rokov

Adresa: ZŠ Kanianka

Martin Baláž

thumbnail
Meno: Laura Srnková

Vek: 12 rokov

Adresa: Lazany

Laura Srnková

thumbnail
Meno: Andrej Hryc

Vek: 6 rokov

Adresa: Prievidza

Andrej Hryc

Kategória domáce zvieratá

thumbnail
Meno: Veronika Ľahká

Vek: 6 rokov

Adresa: Nedožery-Brezany

Veronika Ľahká

thumbnail
Meno: Tamara Halenkovičová

Vek: -

Adresa: Prievidza

Tamara Halenkovičová

thumbnail
Meno: Paulína Hraňová

Vek: 10 rokov

Adresa: Bojnice

Paulína Hraňová

thumbnail
Meno: Nadežda Šafránková

Vek: 26 rokov

Adresa: Veľká Lehôtka

Nadežda Šafránková

thumbnail
Meno: Laura Poliaková

Vek: 9 rokov

Adresa: Martin

Laura Poliaková

thumbnail
Meno: Jessica Facunová

Vek: 14 rokov

Adresa: Martin

Jessica Facunová

thumbnail
Meno: Ema Balážová

Vek: 12 rokov

Adresa: Lazany

Ema Balážová