Vytvorili sme webové stránky pre EAZA Antelope and Giraffe TAG
Úvod » Vytvorili sme webové stránky pre EAZA Antelope and Giraffe TAG

Koncom septembra 2014 sme na európskej konferencii EAZA v Budapešti predstavili webové stránky odbornej skupiny špecialistov zameranej na antilopy a žirafy (Antelope and Giraffe TAG). Ide o jednu z prvých samostatných webových stránok TAGu v rámci celej EAZA. S nápadom vytvorenia samostatnej webovej stránky sme oficiálne predstúpili na vlaňajšej konferencii EAZA v škótskom Edinburghu. Bojnická zoologická záhrada vyvinula a pripravila portál o antilopách a žirafách nielen pre úzkych špecialistov, ale i pre širšiu laickú a odbornú verejnosť. Cieľom webu je tieto zvieratá propagovať, zvyšovať ich profil a šíriť o nich poznatky. Zoznamovať záujemcov s ich diverzitou, ohrozením a tiež predstaviť úsilie zoo o ich chov v opatere človeka.

Antelope and Giraffe TAG je jedným z najväčších TAGov pri EAZA, reprezentuje okolo 50 druhov a foriem chovaných v európskych zoo. V súčasnosti vedie 12 EEP a 9 ESB programov, viacero druhov je monitorovaných. Cieľom TAGu je spájať skupinu odborníkov snažiacich sa rozvíjať činnosť a kooperovať v ex situ a in situ záchranných programoch. Z praktických dôvodov je tento TAG rozdelený na viacero podskupín. Hlavným poslaním je zaručiť zdravé, životaschopné a trvalo udržateľné populácie antilop a žiráf v kolekciách európskych zoo.